Cá nhân được đăng ký tên miền .VN các đuôi nào?

Lê Châu Hải My 2 phút đọc

Theo cấu trúc tên miền “.vn” được quy định tại khoản 1 mục II Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, cá nhân được đăng ký tên miền “.vn” các đuôi sau:

.VN: Tên miền Quốc gia Việt Nam cấp cao nhất.
.COM.VN: Dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại.
.BIZ.VN: Dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, tương đương tiên miền .COM.VN
.EDU.VN: Dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
.NET.VN: Dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thiết lập và cung cấp các dịch vụ trên mạng.
.AC.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu.
.PRO.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực có tính chuyên ngành cao.
.INFO.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối, cung cấp thông tin.
.HEALTH.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dược, y tế.
.NAME.VN: Dành cho tên riêng của cá nhân tham gia hoạt động Internet.
Các tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính (.thanhhoa.vn, . danang.vn, .thanhphohochiminh.vn, .hanoi.vn….)