Các tính năng trên ID

Mắt Bão luôn khuyến khích Quý khách hàng sử dụng trang www.id.matbao.net để đăng ký hay gia hạn dịch vụ vì hầu như được thực hiện ngay lập tức. Ngoài ra khi sử dụng trang ID này Quý khách sẽ quản lý được tất cả các dịch vụ đang có ở Mắt Bão và rất nhiều các tiện ích ưu đãi khác. Đặc biệt gửi yêu cầu hỗ trợ mọi lúc, mọi nơi và được ưu tiên xử lý.
Sau đây chúng tôi xin tổng hợp nhanh các tính năng đang có trên ID (Tính đến ngày 14/11/2018) mà Quý khách có thể chủ động thao tác được.

 • Quản lý thông tin, thời gian, trạng thái dịch vụ và giá từng sản phẩm đã mua.
 • Xem được điểm thưởng và xếp hạng Khách hàng.
 • Vào ID bật tắt tính năng bảo mật 2 lớp qua OTP, đổi mật khẩu ID, tắt mở auto call, SMS.
 • Tạo đơn hàng đăng ký/ gia hạn, xem log đơn hàng và thanh toán đơn hàng. Xem được thông tin nhân viên của Mắt Bão đã và đang xử lý đơn hàng.
 • Quản trị kỹ thuật tất cả DV: tên miền, hosting, email, server, SSL,…
  + Tên miền: trỏ tên miền, đổi DNS, lấy authecode đối với TMQT với chủ thể là cá nhân, bật tắt tính năng ID protect.
  + Hosting/ Email: Kích hoạt domain chính, vào control panel (đã vào đây được Quý Khách muốn thao tác gì liên quan đến control panel đều được), đổi mật khẩu host, mở tạm 7 ngày ngay sau khi hết hạn.
  + Server: Kích hoạt, reload OS, stop, mở tạm, restart, reset mật khẩu, mở tạm 7 ngày ngay sau khi hết hạn.
  + SSL: Kích hoạt, lấy file CSR.
 • Nạp tiền ID, xem log giao dich.
 • Tạo yêu cầu cho support và quản lý log yêu cầu.
 •  Phân quyền người dùng: Quyền kỹ thuật và kế toán.
 •  Kiểm tra giao dịch.
 • Xem Hợp đồng và ký hợp đồng điện tử.
 • Xem thông báo mới nhất về hệ thống Mắt Bão (Quy định, chính sách, bảo trì, nâng cấp,..)