Cài đặt Joomla bằng công cụ Application trên Plesk Panel

Nguyễn Thành Luân 2 phút đọc

Bước 1:

Đăng nhập vào Plesk >>> Application.

Bước 2:

Tích vào phần Đồng ý với các điều khoản cái này bắt buộc, không thì sẽ không Next được.

Bước 3:

Nếu hiển thị lỗi như hình bên dưới tức là phiên bản PHP không phù hợp với phiên bản Joomla

Plesk-app-joomla-3

Vào phần Website & Domain >> Hosting setting

Bước 4:

Ở bước tiếp theo này phải hết sức lưu ý, ở phần điền Specify the location where this web application should be installed nếu bạn để đường dẫn như hình bên dưới, tức là bạn đang đang tạo một thư mục joomla nằm trong thư mục httpdocs. Cái này dùng để áp dụng application cho 1 subdomain.

Nếu để trống thì mặc định Joomla sẽ cài đặt tất cả vào httpdocs. Phần Administrative access là phần điền thông tin admin của website.

Bước 5:

Hoàn tất quá trình cài đặt. Chúng ta kiểm tra trong database sẽ nhận thấy có một MySQL được mặc định tạo ra.

User database cũng được mặc định tạo ra.

Lưu ý: các bạn nên đổi lại mật khẩu cho phần user này và thay đổi trong file configuration.php.

Khi hoàn tất trong httpdocs sẽ có các file như vầy.

Tóm lại:

-Application này chỉ áp dụng được cho những gói dịch vụ có hỗ trợ MySQL.

-Trong trường hợp dịch vụ ta đã sử dụng hết database dạng MySQL được hổ trợ, thì hệ thống sẽ không cho cài đặt và cảnh báo ngay ở những bước đầu tiên.