Cấu hình Email trên thiết bị iOS dịch vụ Email Pro v3

Trần Văn Nhân 1 phút đọc

Để thiết lập Email trên thiết bị iOS của gói dịch vụ Email Pro v3, chúng ta có thể thiết lập theo cách nhanh nhất như sau:

Bước 1: Truy cập vào Webmail theo đường dẫn http://mail.domain.tld hoặc https://proXX.emailserver.vn/webmail

Bước 2: Vào mục Configure Mail Client

Bước 3: Ngay mục iOS for iPhone/iPad/iPod and MacOS® Mail.app®, bạn hãy click vào IMAP over SSL/TLS để tải file cài đặt về máy

Bước 4: Sau khi đã tải file về, quý khách vào mục Settings (Cài đặt) của thiết bị iOS, sau đó click vào mục Profile Downloaded (Đã tải về hồ sơ)

Bước 5: Chọn Install (Cài đặt)

Bước 6: Nhập mật khẩu của địa chỉ Email để bắt đầu cài đặt

Bước 7: Sau khi bước cài đặt hoàn tất, bạn click vào Done (Xong)