Cấu hình tài khoản SMTP Gmail vào website WordPress

Đánh giá bài viết

Cấu hình SMTP Gmail chính xác như trong bài này, bạn cần bật chức năng mật khẩu hai lớp (2-Step Verification) cho tài khoản nếu bạn chưa bật, bằng cách vào https://myaccount.google.com/.

Tại đây, bạn vào phần Signing in to Google (Đăng nhập vào Google).
Cấu hình SMTP Gmail
Rồi chọn bật chức năng bảo mật hai lớp.
Cấu hình SMTP Gmail
Sau khi bật xong, bạn vào lại phần Signing in to Google như ở trên và chọn Mật khẩu ứng dụng.
Cấu hình SMTP Gmail
Hãy nhấp thẳng vào mục đó, sau đó kéo xuống dưới chọn Select app là Mail và Select device bạn chọn cái gì cũng được, rồi ấn Generate.
Cấu hình SMTP Gmail
Sau đó nó sẽ cho bạn một dãy ký tự, hãy bôi đen và copy toàn bộ nó, đây chính là mật khẩu SMTP của bạn.
Cấu hình SMTP Gmail
Bây giờ bạn vào website WordPress, cài plugin WP SMTP và thiết lập như sau:
Cấu hình SMTP Gmail cho WordPress
Trong đó, bạn cần lưu ý:

  • Chọn phương thức bảo mật là SSL
  • SMTP Port: 465
  • SMTP Host: smtp.gmail.com
  • Username: phải là địa chỉ email của bạn thuộc tài khoản đã lấy App Password
  • Password: chính là App Password của bạn vừa lấy ở trên

(Nếu chọn port là 465 với SSL không được thì bạn hãy chọn port 587 với TLS)

Sau đó ấn “Save Change” để lưu lại.

Bây giờ bạn có thể sử dụng chức năng test mail phía dưới để gửi một email đến một địa chỉ nào đó, nếu nó gửi được thì cấu hình SMTP của bạn đã thành công.

Tham khảo:

Leave A Comment?