Cấu hình tích hợp sử dụng Email trên giao diện của Gmail

Phan Minh Ngà 08/12/2020 580 lượt xem

 

Bài viết này sẽ giúp bạn có thể cấu hình tích hợp địa chỉ EMail theo tên miền sử dụng trên giao diện của Gmail.

Bước 1: Đầu tiên bạn cần phải đăng nhập vào địa chỉ Gmail cá nhân, sau đó bạn click vào mục bánh răng và chọn Xem tất cả tùy chọn cài đặt:

Bước 2: Tiếp tục, bạn click vào mục Tài khoản và nhập

Cấu hình gửi mail

Bước 3: Tại mục Gửi thư bằng địa chỉ , bạn chọn vào như hình bên dưới

Bước 4 : Bạn nhập địa chỉ mail đang sử dụng

Bước 5 : Một bản thông tin sẽ hiện ra, bạn cần cấu hình theo mẫu bên dưới và chọn thêm tài khoản

Chú thích:

Máy chủ SMTP : proXX.emailserver.vn hoặc svXXdXXX.emailserver.vn (XX là số, sẽ được cung cấp sau khi kích hoạt dịch vụ Email Pro v3 hoặc kích hoạt dịch vụ Email 4B v2)

Bước 6 : Một bảng thông tin cần xác minh như hình bên dưới sẽ hiện ra

Tại bước này, bạn cần truy cập địa chỉ mail của bạn vào trang Webmail đã được cung cấp , một lá mail từ Gmail sẽ gửi đến cho bạn trong đó có chứa đường link xác thực tài khoản. Bạn chỉ cần chọn vào đường link và bấm xác thực để hoàn tất và đóng cửa sổ này

Cấu hình nhận mail

Bước 3: Sau khi chọn vào Tài khoản và nhập , ban thao tác như sau

Bước 4 : Bạn nhập địa chỉ mail muốn cấu hình

Bước 5 : Bạn tiếp tục chọn vào tiếp theo như hình bên dưới

Bước 6 : Một bảng thông tin sẽ hiện ra và bạn cần cấu hình như mẫu bên dưới

Chú thích:

Máy chủ SMTP : proXX.emailserver.vn hoặc svXXdXXX.emailserver.vn (XX là số, sẽ được cung cấp sau khi kích hoạt dịch vụ Email Pro v3 hoặc kích hoạt dịch vụ Email 4B v2)

Sau đó bạn có thể gửi nhận mail với địa chỉ mail @tenmien trên giao diện của Gmail.

Một số lưu ý khi sử dụng phương pháp thêm tài khoản email vào Gmail

  • Khi nhận thư bằng giao thức POP3 trên giao diện Gmail thì bạn sẽ bị nhận chậm hơn thông thường vì bạn không thể cài đặt tự động tải mail mới nhận được trên giao diện Gmail . Đây thực chất là cơ chế của Gmail và không thể thay đổi thời gian push mail này. Bạn có thể cài đặt Auto Forward trên chính hộp mail của bạn và Forward sang Gmail để khắc phục hạn chế này.
  • Trong hầu hết các trường hợp, các thư bị xóa hoặc thay đổi bên Gmail sẽ không phản ánh lại bên hộp thư gốc, trừ khi bạn đã kích hoạt tùy chọn cho phép xóa cả hai nơi (cái này sẽ thay đổi tùy theo nhà cung cấp thư, ví dụ như Outlook thì có thể chỉnh lại điều này trong phần Settings)
  • Khi bạn đọc một thư bên Gmail, thư đó cũng không được đồng bộ trang thái “đã đọc” sang hộp thư gốc.

Chúc Bạn thao tác thành công


Bài viết liên quan