Cấu hình toàn tổ chức của Teams

Nguyễn Công Thành 2 phút đọc

Thiết lập truy cập bên ngoài tổ chức

Từ giao diện chính của Team admin center – Cài đặt toàn tổ chức – truy cập bên ngoài

Có thể bật/tắt liên lạc với người dùng Skype và Teams khác

Có thể bật/tắt chỉ người dùng sử dụng Skype

Thêm miền : có thể thêm một tên miền muốn chặn hoặc cho phép vào Teams của bạn

Quyền Truy Cập Khách

Từ giao diện chính của Team admin center – Cài đặt toàn tổ chức – Quyền truy cập khách

Cài đặt này cho phép tắt/bật truy cập khách vào Teams của bạn, thực hiện gọi điện với người ngoài tổ chức

Ngoài ra còn có thể xét quyền khi tài khoản bên ngoài tổ chức truy cập như , cho phép tham gia cuộc họp , quyền chỉnh sửa tin nhắn trong nhóm …

Cài đặt Teams

Các cài đặt Teams cho phép bạn thiết lập nhóm sử dụng các tính năng như tích hợp email, các tùy chọn lưu trữ trên đám mây và thiết lập thiết bị. Khi bạn thực hiện thay đổi cho các cài đặt, chúng sẽ được áp dụng cho mọi nhóm trong tổ chức của bạn.