Điều chỉnh phiên bản PHP trên Web Cloud Linux Hosting với ntPHPSelector

Nguyễn Thành Luân 28/05/2020 127 lượt xem

 

Vâng! Việc sử dụng cũng như thay đổi nhiều phiên bản PHP ngay trên cùng 1 Web Cloud Linux Hosting của bạn hiện tại đã không thể nào dễ dàng hơn nữa.

Plugin ntPHPselector mà chúng tôi đã cài đặt sẵn trên hệ thống server, cho phép thay đổi ngay lập tức phiên bản PHP mà hosting đang sử dụng và thậm chí còn hỗ trợ áp dụng độc lập trên từng thư mục.

Lưu ý: ntPHPselector Plugin yêu cầu SUPHP trên hệ thống và sẽ không làm việc với bất kỳ PHP handlers khác.

1. Cài đặt & cấu hình

Để cài đặt ntPHPselector, chạy lệnh sau:
cd /usr/local/src
wget -N http://nixtree.com/download/free/ntphpselector_manage.sh
sh ntphpselector_manage.sh install

Để recompile PHP của ntPHPselector, chạy lệnh sau:
cd /usr/local/src
sh ntphpselector_manage.sh recompile

Để gỡ bỏ ntPHPselector, chạy lệnh sau:
cd /usr/local/src
sh ntphpselector_manage.sh uninstall

2. Các thao tác sử dụng

Bước 1: Đăng nhập Hosting http://domain.com:2082

Bước 2: Vào mục ntPHPSelector

php

Bước 3: Chọn Folder chứa source Website để thao tác chọn phiên bản PHP (Public_html hoặc các folder bên trong Public_html)

php1
php2

Bước 4: Submit để hoàn tất

php3
php4
php5

Bài viết liên quan