Đổi tên, email, thêm bí danh và mật khẩu người dùng trên Google Workspace

Nguyễn Thị Mỹ Hảo 1 phút đọc

1.THAY ĐỔI TÊN NGƯỜI DÙNG và Mail

Khi người dùng cần thay đổi Họ hoặc Tên, bạn có thể cập nhật thông tin tài khoản Google Workspace của họ cho phù hợp. Hãy làm theo các bước sau:

2. ĐẶT LẠI MẬT KHẨU NGƯỜI DÙNG

Lưu ý: Nhập địa chỉ email bạn muốn gửi mật khẩu tạm thời mới. Hãy dùng một địa chỉ khác với địa chỉ email Google Workspace của người dùng vì người này không có quyền truy cập vào địa chỉ đó.

3. THÊM BÍ DANH (email thay thế)

Chúc các bạn thành công.