Dựng Child Nameserver cho tên miền .VN trên ID.MATBAO.NET

Lê Châu Hải My 3 phút đọc

Child Nameserver (Glue Nameserver) là một NameServer được tạo ra từ tên miền riêng của bạn, và được cung cấp bởi nhà đăng ký dịch vụ.

Điều kiện để dựng Child NameServer:

– Sử dụng giá trị DNS có dạng ns1-ns2, ns3-ns4, ns5-ns6 bắt buộc phải có kí tự “NS“.

– Phải có tối thiểu 1 IP máy chủ tương ứng với NameServer đó.

– Tên miền .VN phải đăng ký ở Mắt Bão.

Bạn sẽ thực hiện các bước sau để dựng Child Nameserver:

Bước 1: Bạn đăng nhập vào id.matbao.net (Vui lòng xem hướng dẫn cách đăng nhập tại đây).

Bước 2: Bạn click vào mục “Tên miền” và click trực tiếp vào tên miền cần thực hiện.

Bước 3:  Bạn chọn “Sử dụng NS Tùy chỉnh” và điền đây đủ thông tin cặp Nameserver (tên của Nameserver, IP của Nameserver). Và click vào “Lưu thay đổi” để hoàn tất

Ví dụ: Mắt Bão thực hiện dựng Child Nameserver cho tên miền demo-dichvu.xyz

Sau khi click vào “Lưu thay đổi” và thực hiện tra cứu thông tin tên miền temmail.online Nameserver sẽ hiển thị kết quả. (ns1.temmail.online và ns2.temmail.online)

Sau khi bạn hoàn tất, truy cập trang https://www.vnnic.vn/whois-information hoặc trang https://www.matbao.net/ để kiểm tra.

Trường hợp bạn vẫn muốn giữ Nameserver tên miền hiện tại đang dùng nhưng muốn dựng Child Nameserver cho tên miền.

(Có nghĩa tên miền teammail.online bạn sử dụng Nameserver của Mắt Bão ns1.matbao.com, ns2.matbao.com. Nhưng dựng Child Nameserver tên miền ns1.teamemail.online, ns2.teammail.online).

Đầu tiên bạn chủ động khai báo trên máy chủ DNS mà bạn đang sử dụng.

Sau đó thao tác cấu hình giá trị ns1, ns2 về máy chủ DNS là sẽ dựng được cặp Namesever của bạn đầu tiên thao tác như Bước 2 ở bên trên.

Tiếp theo:

Cấu hình như sau:

Chỉ một thao tác cấu hình đơn giản sẽ tạo thành cặp Nameserver theo tên miền riêng của bạn.

Chúc các bạn thành công!