EMAIL LOG SEARCH VÀ GMAIL LOG EVENTS TRONG GOOGLE WORKSPACE

Phạm Hoàng Hà 4 phút đọc

Sử dụng Tìm kiếm nhật ký email (Email Log Search) để xem lại nhật ký gửi email và đánh giá việc gửi thông báo cho tổ chức Google Workspace của bạn. Tìm kiếm nhật ký email giúp bạn tìm thấy các thư bị thiếu, ví dụ như thư bị gửi vào thư rác hoặc được định tuyến không chính xác. Bạn cũng có thể sử dụng Tìm kiếm Nhật ký Email để:

  • Xác định địa chỉ IP của thư.
  • Khắc phục sự cố các chính sách ảnh hưởng đến luồng thư như thế nào.
  • Kiểm tra trạng thái của một thư sau khi nó đã được gửi đến hộp thư Gmail của người dùng. Điều này bao gồm nhãn tin nhắn, vị trí tin nhắn và nếu tin nhắn bị xóa.

Để tiến hành kiểm tra các giao dịch mail trong tổ chức Google Workspace của bạn. Các bạn thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào Google Workspace Admin Console với đường dẫn sau.

Bước 2: Truy cập vào mục Reporting bên thanh điều hướng bên tay trái. Tiếp tục Email Log Search

Bước 3: Nhập thông tin giao dịch mail cần search bao gồm các thông tin như hình dưới. Sau đó bấm SEARCH

Sau khi bấm SEARCH nếu hệ thống kiểm tra có giao dịch mail trùng khớp với thông tin bạn tìm kiếm. Giao dịch mail cần tìm sẽ được hiển thị ở bên dưới.

Kiểm tra các lá mail Spam (Gmail Log Events)

Với tư cách là quản trị viên của tổ chức, bạn có thể sử dụng Security investigation tool để chạy các tìm kiếm liên quan đến các sự kiện trong nhật ký Gmail (Gmail log events) và thực hiện hành động dựa trên kết quả tìm kiếm. Từ công cụ điều tra, bạn có thể xem hồ sơ các hành động để xem hoạt động của người dùng và quản trị viên trong tổ chức của bạn trong Gmail — ví dụ: khi email được phân loại là spam, được giải phóng khỏi vùng cách ly hoặc được gửi đến vùng cách ly quản trị viên. Nếu bạn có các đặc quyền thích hợp trong công cụ điều tra, bạn cũng có thể xem nội dung của thư Gmail như một phần của cuộc điều tra.

Bạn cũng có thể tiến hành tìm kiếm dựa trên các sự kiện trong nhật ký Gmail (Gmail log events), sau đó sử dụng công cụ điều tra để thực hiện hành động — ví dụ: để xóa các thư cụ thể, đánh dấu thư là spam hoặc lừa đảo, gửi thư để cách ly hoặc gửi thư đến hộp thư đến của người dùng.

Để sử dụng công cụ Gmail Log Events. Các bạn thao tác theo các bước sau đây.

Bước 1: Truy cập vào Google Workspace Admin Console với đường dẫn sau.

Bước 2: Truy cập vào mục Reporting bên thanh điều hướng bên tay trái. Tiếp tục chọn Audit and Investigation.

Bước 3: Bấm tiếp tục vào Gmail log events

Bước 4: Để tìm kiếm và xem những mail dạng mail Spam cần tìm, bạn có thể tùy ý chọn các loại mail Spam để hiển thị ra với các thông số sau.

Sau khi chọn các mục với hình trên bạn bấm SEARCH. Hệ thống sẽ tìm kiếm và hiển thị các dạng mail Spam cho bạn.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG !