File TZST là gì – Hướng dẫn giải nén file định dạng .TZST

Bùi Trí Nhân 2 phút đọc

Bắt đầu từ Plesk Obsidian 18.0.40, nén GZIP được sử dụng trong các bản sao lưu Plesk đã được thay thế bằng nén ZSTD để cải thiện hiệu suất cho các hoạt động sao lưu và khôi phục. Vì vậy file backup sẽ được tạo ra dưới dạng là .TZST.

Tệp TZST chứa nhiều tệp trong kho lưu trữ Unix .TAR được nén bằng thuật toán nén Zstandard (zstd) để giảm kích thước tệp. Đây là phiên bản viết tắt của phần mở rộng phức hợp tar.zst tương tự như các tệp .TGZ, .TBZ2 và .TXZ. Các tệp TZST thường được sử dụng trên các hệ thống Unix và Linux.

Một số phần mềm giải nén thông dụng ở phiên bản cũ sẽ không giải nén được định dạng file này, tuy nhiên đừng lo lắng, bài viết hướng dẫn bên dưới sẽ giúp bạn giải nén file backup này một cách dễ dàng.

Yellow Folder with Zipper

Cách giải nén file Backup .TZST

Giải nén ở máy tính sử dụng hệ điều hành Windows.

Sau khi tải file Backup về máy tính, chúng ta tiến hành giải nèn file .TZST bằng 2 phần mềm sau:

  • 7-zip tải phần mềm trực tiếp tại đây
  • WinRAR v6 trở lên phầm mềm trực tiếp tại đây.

Giải nén trực tiếp trên ở Hosting.

  1. Kết nối với máy chủ Plesk thông qua SSH
  2. Tạo 1 thư mục mới để lưu trữ file backup sau khi được giải nén, bằng lệnh sau:
    • mkdir /root/backup
  3. Tiếp tục nhập lệnh sau để giải nén file backup:
    • tar -xvf /var/lib/psa/dumps/domains/example.com/backup_logs_2.tzst -C /root/backup/ –use-compress-program pzstd

Lưu ý: thay tên example.com bằng tên miền của bạn, backup_logs_2.tzst bằng tên file Backup.