Giới thiệu về Gói chính sách trong Microsoft Teams

Nguyễn Công Thành 27/05/2020 123 lượt xem

 

Truy cập từ trang quản trị Microsoft 365 => Admin center => Teams. Hoặc truy cập bằng đường dẫn: https://admin.teams.microsoft.com/

Gói chính sách là tuyển tập các chính sách và cài đặt được xác định sẵn, có thể được tùy chỉnh và áp dụng cho một nhóm người dùng có các vai trò tương tự trong tổ chức của bạn. Các định nghĩa ở các gói chính sách này không nhằm hỗ trợ việc tuân thủ quy định, mà chúng được cung cấp để giúp bạn thuận tiện và có thể được tùy chỉnh dựa trên các yêu cầu về quy định của riêng bạn.

  • Danh sách các gói chính sách:
  • Để xem chi tiết các chính sách trong gói chính sách: nhấp vào Tên gói chính sách.

Bài viết liên quan