HƯỚNG DẪN CHUYỂN DỮ LIỆU VỀ HỘP THƯ MAIL GOOGLE WORKSPACE

Phạm Hoàng Hà 4 phút đọc

Dịch vụ di chuyển dữ liệu giúp bạn dễ dàng nhập dữ liệu của mình vào tài khoản Google Workspace. Bạn có thể di chuyển dữ liệu từ Gmail, Google Workspace, máy chủ Microsoft Exchange, Exchange Online và các dịch vụ IMAP khác.

Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho bạn 2 cách chuyển dữ liệu từ các dịch vụ IMAP khác và hộp thư Google Workspace của tổ chức khác về hộp thư Google Workspace của bạn.

DI CHUYỂN DỮ LIỆU TỪ DỊCH VỤ IMAP KHÁC VỀ HỘP THƯ GOOGLE WORKSPACE TỔ CHỨC CỦA BẠN

Bước 1: Truy cập vào Google Workspace Admin Console với đường dẫn sau.

Bước 2: Truy cập vào mục Account tại thanh menu bên tay trái. Tiếp tục bấm vào phần Data Migration.

Bước 3: Bấm vào dòng SET DATA MIGRATION UP để bắt đầu tạo Connnection.

Bước 4: Tại bước đầu của quá trình cấu hình kết nối nguồn dữ liệu bằng giao thức IMAP. Bạn chọn các thông số sau:

Bước 5: Kéo chuột xuống dưới cùng của trang để nhập thông tin máy chủ IMAP nguồn của bạn. Sau đó bấm START để qua giai đoạn 2. Ví dụ như hình ảnh dưới đây:

*Các thông số IMAP server address và Username , Password như trên chỉ là ví dụ.

Bước 6: Tại giai đoạn 2 trong quá trình setup nguồn kết nối IMAP. Bạn có thể chỉnh thời gian lấy dữ liệu từ hộp thư mail nguồn tại dòng Migration Start Date như hình dưới đây. Sau khi điều chỉnh xong bạn tiếp tục bấm SELECT USERS để hệ thống Google Workspace kiểm tra kết nối IMAP từ máy chủ nguồn có thành công hay không.

Sau khi hệ thống Google Workspace kiểm tra kết nối IMAP từ máy chủ nguồn thành công thì sẽ hiển thị máy chủ nguồn như hình dưới đây

Bước 7: Bấm Add User để nhập thông tin các địa chỉ mail nguồn nhằm để hệ thống Google Workspace truy cập và lấy dữ liệu về.

Bước 8: Nhập thông tin truy cập của địa chỉ mail nguồn cần lấy dữ liệu và chọn hộp thư địa chỉ mail Google Workspace trong tổ chức của bạn để nhận dữ liệu. Sau đó bấm START để bắt đầu quá trình chuyển dữ liệu.

Bước 9: Sau khi kiểm tra thông tin truy cập của địa chỉ mail nguồn chính xác thì hệ thống sẽ tự lấy dữ liệu. Các trạng thái chuyển dữ liệu như sau

Hệ thống đang bắt đầu chuyển dữ liệu

Hệ thống đang chuyển dữ liệu

Hệ thống hoàn tất chuyển dữ liệu

Bước 10: Sau khi chuyển dữ liệu hoàn tất bạn có thể thoát quá trình di chuyển dữ liệu trước đó để kết nối với nguồn chuyển dữ liệu mới với máy chủ IMAP mới bằng cách chọn More . Và bấm Exit Migration.

DI CHUYỂN DỮ LIỆU TỪ HỘP THƯ GOOGLE WORKSPACE KHÁC VỀ HỘP THƯ GOOGLE WORKSPACE TỔ CHỨC CỦA BẠN

Tương tư như cách 1 thay vì bạn chọn nguồn chuyển dữ liệu là IMAP bạn chọn lại nguồn chuyển dữ liệu là Google Workspace.

Các bước còn lại bạn thao tác tương tư như Cách 1. Máy chủ mail nguồn Google Workspace sẽ là imap.gmail.com như hình dưới đây

Video hướng dẫn chuyển dữ liệu IMAP.

Video hướng dẫn chuyển dữ liệu từ Google Workspace của tổ chức khác về tổ chức Google Workspace của bạn.

Chúc bạn thao tác thành công !