Hướng dẫn sử dụng chức năng Tasks cho gói dịch vụ Email 4B v3


Tasks được thiết kế để giúp bạn có thể theo dõi những công việc cần làm. Từ danh sách mua sắm đến các nhiệm vụ dài hạn, bạn có thể tạo ra danh sách các nhiệm vụ đề ra, cập nhật trạng thái, tỷ lệ hoàn thành và thậm chí là độ ưu tiên. Chúng ta cùng bắt đầu đi vào cách thực hiện nhé !

Bước 1 : Để tạo 1 Tasks nhiệm vụ, đầu tiên bạn phải đăng nhập vào trang Webmail và vào mục Tasks

Bước 2 : Sau đó vào mục New để thiết lập mới

Bước 3 : Nhập các thông tin cho nhiệm vụ của bạn (ảnh minh họa).

 • Source : Bạn có thể chọn tasks của bạn hoặc tasks của người đã chia sẻ cho bạn trước đó
 • Enable start and due times : Bật thời gian bắt đầu và kết thúc tasks
 • Reminder : Nhắc hoàn thành tasks trước thời gian bao nhiêu (phút, ngày, tuần,…)
 • Priority : Độ ưu tiên, tùy vào công việc mà bạn điều chỉnh độ ưu tiên cho phù hợp
 • Status : Trạng thái hoàn thành của tasks 
  • Canceled : Hủy bỏ task
  • Not Started : Chưa bắt đầu 
  • Completed : Hoàn thành 
  • In Progress : Đang trong quá trình làm
 • % Complete : Mức độ hoàn thành tasks là bao nhiêu phần trăm.

Như vậy là bạn đã tạo được 1 danh sách các tasks nhiệm vụ cần thực hiện. Chúc bạn sẽ sắp xếp công việc một cách hợp lý và ổn định nhất. Cảm ơn bạn đã theo dõi.


28/05/2020


Thông tin tác giả


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.