Hướng dẫn ẩn các thư mục không cần thiết khi chuyển dữ liệu từ máy chủ Gsuite sang hệ thống khác

Phan Minh Ngà 1 phút đọc

Nếu bạn đang có nhu cầu chuyển dữ liệu địa chỉ mail Gsuite của Google sang các hệ thống khác như Microsoft 365, ZohoMail, Mail Pro Mắt Bão..v.v…thì đây là bài viết giúp bạn ẩn các thư mục không cần thiết để dữ liệu không phát sinh thêm trên hệ thống mới sau khi chuyển dữ liệu

Bước 1: Đăng nhập vào địa chỉ mail Gsuite của bạn

Bước 2: Chọn vào Cài đặt và chọn vào Xem tất cả chế độ cài đặt

Bước 3: Chọn Nhãn

Bước 4: Bạn có thể bỏ chọn Hiển thị trong IMAP nhằm mục đích không chuyển dữ liệu các thư mục này

Chúc bạn thao tác thành công.