Hướng dẫn backup dữ liệu cho các user trong tài khoản Reseller

Nguyễn Thành Luân 3 phút đọc

Để tạo bản backup dữ liệu cho các user trong phần Reseller Tools bạn chọn Manage User Backups

Tại đây có 3 cột tương ứng với 3 bước và bước 4 là thực hiện:

 • Step 1: Who – Bước 1: Chọn user sẽ backup lại dữ liệu
 • Step 2: When – Bước 2: Chọn thời điểm sao lưu
 •  Step 3: Where – Bước 3: Chọn đường dẫn sao lưu dữ liệu
 •  Step 4: Submit – Bước 4: Thực hiện sao lưu

Bước 1: Chọn user sẽ backup lại dữ liệu

Bạn có 3 lựa chọn

 • All User: Sao lưu dữ liệu của tất cả người dùng
 • All User Except Selected Users: Sao lưu dữ liệu của tất cả người dùng ngoại trừ các người dùng được chọn. Nếu bạn không muốn sao lưu dữ liệu của user nào thì bạn tích chọn vào ô vuông tương ứng với user đó ở cột Select. Ví dụ: khi tích vào user demo_user thì khi chạy backup sẽ không backup user demo_user
 • Selected User:. Nếu bạn muốn sao lưu dữ liệu của user nào thì bạn tích chọn vào ô vuông tương ứng với user đó ở cột Select.Tùy chọn Skip Suspended: Nếu bạn không muốn sao lưu dữ liệu của các user đã bị tạm dừng thì click vào tùy chọn này, còn không thì bạn bỏ trống.

Bước 2: Chọn thời điểm sao lưu

Có lựa chọn

 • Now: Sao lưu ngay bây giờ
 • Cron Schedule: Đặt lịch sao lưu tự động

Bước 3: Chọn đường dẫn sao lưu dữ liệu

Tại đây bạn có 2 lựa chọn:

 • Local: Lưu trữ trên chính hosting Reseller, bạn có thể nhập đường dẫn file backup
 • Ftp:  Lưu trữ trên một server khác, lúc này bạn cần cung cấp các thông tin sau:- IP của server.- Username và Password: tên đăng nhập và mật khẩu có thể kết nối tới server bằng giao thức FTP.- Remote Path: Thư mục sẽ chứa bản sao lưu trên server đó.- Port: Cổng sử dụng cho giao thức FTP trên server.

Bước 4: Sau khi hoàn thành tất cả các bước trên, bạn click vào Submit để việc sao lưu dữ liệu được tiến hành.

Lưu ý:

–  Các bạn nên kiểm tra dung lượng trống trước khi backup, nếu các bạn đặt lịch backup, nên kiểm tra dung lượng thường xuyên để tránh trường hợp tài khoản server bị đầy dung lượng