Hướng dẫn bật tính năng Remote SQL Server và mở cổng 1433 trên Firewall máy chủ Windows Server.

Cao Lương Mạnh Toàn 2 phút đọc

Bài viết này sẽ hướng dẫn bật tính năng Remote SQL Server từ bên ngoài đến máy chủ để quản lý database cũng như mở cổng 1433 để kết nối.

Hướng dẫn bật tính năng Remote SQL Server

  1. Click vào nút Start hoặc tìm kiếm trên Windows và đi đến mục Microsoft SQL Server XX (XX là version SQL Server mà bạn cài đặt lên trên máy chủ).
  2. Tại mục SQL Server Configuration Manager (Local) chọn SQL Server Network Configuration sau đó click Protocols for MSSQLSERVER XX (phiên bản SQL Server cần bật tính năng remote).
  3. Đảm bảo rằng TCP/IP protocol trạng thái Enabled.

4. Double-click lên mục TCP/IP bên phải di chuyển sang tab IP Addresses sau đó cuộn chuột xuống mục IPAll.

5. Nhập cổng 1433 ở dòng TCP Port là cổng mặc định của SQL Server, có thể thay cổng khác để tăng cường bảo mật (Hoặc nhập cổng khác nếu cổng 1433 đã được sử dụng). Tại dòng TCP Dynamic Ports nếu có thì có thể xóa đi.

6. Thực hiện restart lại SQL Server để áp dụng cấu hình mới.

Mở cổng 1433 để cho phép kết nối Remote SQL Server

  1. Sau khi đã thao tác bật tính năng Remote SQL Server thành công để có thể kết nối được bạn cần phải mở cổng này trên máy chủ. Click vào nút Start hoặc công cụ tìm kiếm trên Windows gõ từ khóa “Firewall” và chọn Windows Defender Firewall With Advanced Security.
  2. Tìm đến mục Inbound Rules và chọn New Rule…

3. Tại Tab Rule Type chọn loại là Port > Protocol and Ports nhập cổng 1433 hoặc cổng khác mà tước đó bạn đã cấu hình trên SQL Server.

4. Mục Action > Allow the connection. Profile bạn có thể để mặc định. Name có nhập tên bất kỳ và Finish.

Như vậy là thao tác bật Remote SQL Server và mở cổng đã hoàn tất.

Chúc các bạn thành công!