Hướng dẫn các cách Approve (xác nhận) SSL khi đăng ký tại Mắt Bão

Trần Nguyễn Liên Hương 6 phút đọc

Hiện tại có 3 cách để thực hiện Approve SSL: Email, DNS HTTP

Approve SSL thông qua Email

Cách thức approve SSL thông qua Email là cách phổ biến và dễ dàng thực hiện nhất, bạn cần phải có các tài khoản email như sau:

 1. admin@[tên miền kích hoạt SSL]
 2. administrator@[tên miền kích hoạt SSL]
 3. hostmaster@[tên miền kích hoạt SSL]
 4. postmaster@[tên miền kích hoạt SSL]
 5. webmaster@[tên miền kích hoạt SSL]
 • Ngoài ra, đối với tên miền kích hoạt SSL là tên miền quốc tế, bạn có thể approve SSL thông qua email whois
Email Whois của tên miền quốc tế
 • Trường hợp bạn chưa có hệ thống Email theo tên miền kích hoạt SSL:
  • Mắt Bão sẽ hỗ trợ bạn tạo miễn phí tài khoản admin@[tên miền kích hoạt SSL].
  • Để sử dụng dịch vụ email Mắt Bão khởi tạo miễn phí, bạn cần thực hiện cấu hình tên miền về các giá trị record sau:
HostNameLoạiTTLGiá trịƯu tiên
mailCName3600ssl.emailserver.vn
@MX3600ssl.emailserver.vn10
@TXT3600“v=spf1 mx include:emailserver.vn -all”

Approve SSL thông qua DNS

Khi thực hiện approve SSL thông qua DNS, nhà cung cấp SSL (Sectigo) sẽ cung cấp giá trị cấu hình CName để hoàn tất approve SSL. Để thực hiện được approve SSL thông qua cách thức này, đầu tiên bạn cần hoàn tất kích hoạt dịch vụ SSL trên id.matbao.net

Sau đó, gửi yêu cầu hỗ trợ trên id.matbao.net với nội dung “xác nhận approve SSL thông qua DNS

 • Trường hợp DNS thuộc Mắt Bão quản lý: Mắt Bão sẽ hỗ trợ bạn cấu hình DNS để hoàn tất approve SSL và gửi file cài đặt SSL trong yêu cầu hỗ trợ.
 • Trường hợp DNS không thuộc Mắt Bão quản lý:
  • Bước 1: Mắt Bão sẽ cung cấp các giá trị cấu hình CName để Approve SSL trong yêu cầu hỗ trợ.
  • Bước 2: Bạn cần liên hệ đơn vị quản lý DNS của tên miền để thực hiện cấu hình ở bước 1.
  • Bước 3: Sau khi bạn hoàn tất cấu hình DNS, bạn cần phản hồi trong yêu cầu hỗ trợ ” Đã hoàn tất cấu hình DNS approve SSL” .
  • Bước 4: Mắt Bão sẽ liên hệ Sectigo để lấy file cài đặt SSL (CRT, CA) và gửi file cài đặt SSL trong yêu cầu hỗ trợ.

Approve SSL thông qua HTTP

Khi thực hiện approve SSL thông qua HTTP, nhà cung cấp SSL (Sectigo) sẽ cung cấp 1 file xác thực SSL , bạn cần tải file này lên hosting để hoàn tất approve SSL. Để thực hiện được approve SSL thông qua cách thức này, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

 • Trường hợp hosting thuộc Mắt Bão quản lý:
 • Trường hợp hosting không thuộc Mắt Bão quản lý:
  • Bước 1: Bạn cần hoàn tất kích hoạt dịch vụ SSL trên id.matbao.net
  • Bước 2: Bạn gửi yêu cầu hỗ trợ trên id.matbao.net với nội dung “xác nhận approve SSL thông qua HTTP
  • Bước 3: Bạn cần tải file xác thực SSL mà Mắt Bão gửi trong yêu cầu hỗ trợ.
  • Bước 4: Bạn cần upload file xác thực SSL trên hosting trong thư mục /.well-known/pki-validation/
  • Bước 5: Bạn cần kiểm tra link http://[tên miền kích hoạt SSL]/.well-known/pki-validation/[tên file Mắt Bão gửi ở bước 3 ] đã truy cập thành công chưa?
   • VD: tên miền kích hoạt SSL là ngocanhshop.top và tên file xác thực SSL là A6ADA11765B759E80.txt >> link http://ngocanhshop.top/.well-known/pki-validation/A6ADA11765B759E80.txt
  • Bước 6: Bạn cần phản hồi trong yêu cầu hỗ trợ “Đã upload file thành công
  • Bước 7: Mắt Bão sẽ liên hệ Sectigo để lấy file cài đặt SSL (CRT, CA) và gửi file cài đặt SSL trong yêu cầu hỗ trợ

Xin lưu ý: Từ ngày 15/11/2021, Sectigo không hỗ trợ approve WildCard SSL thông qua HTTP

—————–o-o-o—————–

Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ các kênh hỗ trợ 24/7: 19001830

Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Mắt Bão.

Chúc bạn thành công!!!