Hướng dẫn cách đăng nhập vào id.matbao.net với tài khoản khác

Để bạn thuận tiên hơn trong việc đăng nhập trang id.matbao.net, Mắt Bão đã thiệt lập thêm tính năng thay đổi tên đăng nhập từ tài khoản MBxxxxx thành tên đăng nhập mà bạn mong muốn. Bạn vui lòng thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

Đầu tiên, bạn đăng nhập trang ID.MATBAO.NET, với mã tài khoản MBxxxxxx

Tiếp theo, bạn click vào mục ” Hệ thống” và chọn “Cài đặt tài khoản

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là nguoiDung-01.png

Đăng nhập theo tài khoản bí danh

Bước 1: Click vào “Thêm hình thức đăng nhập

Bước 2 : Trong tab “Thêm hình thức đăng nhập” >> Click vào “Tạo mới” >> nhập tên đăng nhập mà bạn mong muốn vào ô “Thêm tên đăng nhập” ân lưu >> check vào ô “Sử dụng

B1
B2.1
B2.2

Lưu ý: Bạn có thể đăng nhập bằng số điện thoại/ số CMND/ số CCCC (thông tin bạn đăng ký với Mắt Bão) khi bạn check chọn ở ô Sử dụng trong mục Thêm hình thực đăng nhập

Đăng nhập theo tài khoản Facebook

Bước 1: Bật chức năng ” Đăng nhập bằng Facebook

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản Facebook mà bạn muốn sử dụng

B1
B2

Đăng nhập đăng tải khoản Google

Bước 1 : Bật chức năng ” Đăng nhập bằng Google

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản Google mà bạn muốn sử dụng

B1
B2.1
B2.2

(*) Trong trường hợp, bạn cần hỗ trợ thêm, phiền bạn vui lòng liên hệ đến 19001830 để được hỗ trợ.

Chúc bạn thành công !!!