Hướng dẫn cài đặt bản ghi DNS khi chuyển đổi nhà đăng ký

Huỳnh Nguyễn Trường Giang 3 phút đọc

Sau khi thực hiện chuyển đổi Tên miền về Mắt Bão thành công, bạn cần cấu hình DNS bằng cách sao chép các bản ghi từ bản ghi cũ để đảm bảo cho các truy cập vào trang web không bị gián đoạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn 3 cách giúp bạn hoàn thành bước cài đặt bản ghi này một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Cách 1: Gửi thông tin quản lý tên miền qua Yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật

Để bảo mật thông tin của bạn, bạn cần mã hóa dữ liệu trước khi gửi thông tin như sau:

Bước 1: Truy cập vào https://privatedata.matbao.support/.

Bước 2: Sao chép thông tin Tên miền của bạn vào ô Nội dung, chọn Thời gian hết hạn xem thông tin
( Hết hạn: 3 ngày ), click vào Mã hóa.

Bước 3: Chọn Copy link để sao chép liên kết thông tin cần gửi.

Sau khi thực hiện các thác trên, bạn gửi liên kết thông tin đã sao chép đến Yêu cầu hỗ trợ tại trang id.matbao.net để Kỹ thuật viên tại Mắt Bão giúp bạn hoàn tất việc cài đặt bản ghi này.

Hướng dẫn gửi yêu cầu hỗ trợ tới Mắt Bão.

Cách 2: Gửi Template bản ghi tên miền qua Yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật

Bước 1: Bạn cần tải Template bản ghi tại đây.

Bước 2: Thực hiện sao chép các bản ghi hiện tại vào Template đã tải xuống. Tìm hiểu thêm Danh sách loại bản ghi DNS.

Bước 3: Đính kèm Template và gửi Yêu cầu hỗ trợ tại trang id.matbao.net để Kỹ thuật viên tại Mắt Bão giúp bạn hoàn tất việc cài đặt bản ghi này.

Cách 3: Chủ động thao tác cài đặt bản ghi

Bạn có thể thêm, chỉnh sửa hoặc xóa bản ghi DNS trong tài khoản của mình tại trang id.matbao.net.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây để cấu hình các loại bản ghi phù hợp.