Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ SSL trên Plesk Panel

Trần Nguyễn Liên Hương 2 phút đọc

Để cài đặt thành công SSL trên Plesk Panel, bạn cần có các thông tin sau:

  • Các file cài đặt SSL : Certificate (file .pem), CA (Chain_RootCA_Bundle.crt) và Private Key (file .key).
  • Thông tin quản trị Plesk Panel

Thao tác cài đặt SSL trên Plesk Panel

Bước 1: Bạn đăng nhập vào Plesk Panel theo thông tin quản trị Cloud Hosting mà Mắt Bão đã cung cấp và kiểm tra giao diện của hosting đang hiện thị (Dynamic List, Active list, Classic List) . Bạn chỉnh về giao diện Dynamic List

Bước 2: Trong mục Dashboard (1) > Click SSL/TLS Certificates (2) > click vào Manage (3) > click vào Add SSL/TLS Certificate (4)

Bước 3: Đặt tên file SSL trong mục Certificate name

Bước 4: Điền nôi dung các file SSL (Certificate, CA và Private Key) mà bạn đã chuẩn bị trước đó > Click vào Upload Certificate (6)

Bước 5: Click vào Websites & Domains (7) > Click vào Hosting & DNS (8) > click vào Hosting Setting (9)

Bước 6: Check vào ô Permanent SEO-safe 301 redirect from HTTP to HTTPS (10) > chọn tên file SSL đã đặt ở bước 2 (11) > Click vào OK (12) để hoàn tất cài đặt SSL trên Plesk Panel

Để kiểm tra chứng chỉ SSL bạn đã cài đặt trên Plesk Panel > truy cập tại đây

—————–o-o-o—————–

Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ các kênh hỗ trợ 24/7: 19001830

Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Mắt Bão.

Chúc bạn thành công!!!