Hướng dẫn cài đặt DirectAdmin trên máy chủ Cloud Server

Nguyễn Thành Luân 5 phút đọc

DirectAdmin là một trong những Bảng điều khiển (Control Panel) dành cho người quản trị Web Hosting rất được ưa chuộng hiện nay với giao diện trực quan, dễ sử dụng.
DirectAdmin (thường gọi là DA) là công cụ quản trị Web Hosting có bản quyền và được phát hành bởi hãng phần mềm JBMC, có thể cài đặt được cả trên hệ điều hành CentOS và Ubuntu.
Để thực hiện cài đặt DirectAdmin trên máy chủ Cloud Server, bạn thực hiện như sau:

Đối với hệ điều hành CentOS

Để cài được Cài đặt DirectAdmin trên máy chủ Cloud Server, trước mắt chúng ta cần chuẩn bị:

  1. Client ID, license ID (Gọi chung là License)
  2. Cloud Server (VPS) sạch (Chưa cài gì) và có ít nhất 1 địa chỉ IP và kết nối được mạng

Các bước cài đặt:

  1. Update Cloud Server (VPS) và cài đặt các gói cần thiết.

Chú ý: Bạn cần đăng nhập bằng tài khoản root, hoặc nếu đăng nhập bằng tài khoản khác thì dùng lệnh su để chuyển sang tài khoản root.

Update:

# yum -y update

Cài đặt các gói cần thiết trước khi cài đặt Directadmin

*CentOS 6.x:

# yum -y install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel db4-devel

*CentOS 7.x:

# yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel

# yum -y install psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file

2. Cài đặt Directadmin

Đăng nhập root và tải tập tin setup.sh:

# wget http://www.directadmin.com/setup.sh

Thay đổi quyền trên file setup.sh:

# chmod 755 setup.sh

Chạy tập lệnh cài đặt Directadmin:

# ./setup.sh

Bạn sẽ được nhắc nhập số client ID, license ID và tên máy chủ lưu trữ. 

Lưu ý: Tên máy chủ lưu trữ không được giống với tên miền chính. Ví dụ như matbao.net không phải là tên máy chủ tốt. Có thể lấy sxxdyy.cloudnetwork.vn (Với xx và yy là 2 IP cuối của server, ví dụ server có IP là 1.2.3.4 thì nên đặt là s3d4.cloudnetwork.vn)…..

Xem thêm bài viết: DirectAdmin là gì và những điều cần biết về DirectAdmin.

Đối với hệ điều hành Ubuntu

Tương tự với OS Ubuntu, chúng ta cần chuẩn bị:

  1. Client ID, license ID (Gọi chung là License)
  2. Cloud Server (VPS) sạch (Chưa cài gì) và có ít nhất 1 địa chỉ IP và kết nối được mạng
  3. Lưu ý với OS Ubuntu, Directadmin chỉ hỗ trợ một số version tại link sau: https://www.directadmin.com/install.php . Do phía nhà cung cấp Directadmin có hạn chế với OS Ubuntu nên về phía kỹ thuật Mắt Bão đề xuất khách hàng sử dụng OS CentOS để được support cũng như có nhiều hướng dẫn từ phía Directadmin hơn.

Các bước cài đặt:

  1. Update Cloud Server (VPS) và cài đặt các gói cần thiết.

Chú ý: Bạn cần đăng nhập bằng tài khoản root, hoặc nếu đăng nhập bằng tài khoản khác thì dùng lệnh sudo để chuyển sang tài khoản root.

Update:

# apt-get -y update

Cài đặt các gói cần thiết trước khi cài đặt Directadmin:

 # apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev zlib1g zlib1g-dev libcap-dev bzip2 automake autoconf libtool

2. Cài đặt Directadmin

Đăng nhập root và tải tập tin setup.sh:

# wget http://www.directadmin.com/setup.sh

Thay đổi quyền trên file setup.sh:

# chmod 755 setup.sh

Chạy tập lệnh cài đặt Directadmin:

# ./setup.sh

Bạn sẽ được nhắc nhập số client ID, license ID và tên máy chủ lưu trữ. 

Ngoài Cloud Server doanh nghiệp bạn có thể tìm hiểu thêm về dịch vụ máy chủ phổ biến hiện nay như thuê VPSthuê máy chủ ảo, thuê Cloud VPS. Tùy theo quy mô, nhu cầu của từng doanh nghiệp để lựa chọn máy chủ sao cho tối ưu hiệu quả nhất.

Chúc bạn thành công!