Hướng dẫn cài đặt OneDrive

Nguyễn Thành Luân 3 phút đọc

BƯỚC 1:

Truy cập trang https://onedrive.live.com/about/vi-vn/download/

Nhấn chuột vào dòng “Bấm vào đây để tải xuống”

Sau khi tải về máy tính, mở tập tin OneDriveSetup.exe lên để tiến hành cài đặt và chờ để quá trình cài đặt hoàn tất trong khoảng 3 phút

BƯỚC 2:

Kết nối với tài khoản OneDrive

Tại gốc dưới bên phải màn hình nhấp chuột trái vào dấu

Nhấp chuột phải vào biểu tượng đám mây

Chọn SETTING

Tại cửa sổ mới hiện ra, chọn vào thẻ Account -> chọ Add An Account

Tại cửa sổ kế tiếp nhập vào tài khoản OneDrive và nhấp chuột vào nút Sign In

Tại đây nhập vào mật khẩu của tài khoản OneDrive và nhấp chuột vào nút Sign In

Ở cửa sổ này, nếu để mặc định thì thư mục OneDrive sẽ được lưu tại đường dẫn C:Users<Tên tài

khoản sử dụng máy tính>OneDrive sau đó nhấp chuột vài nút Next.

Nếu muốn lưu vào 1 nơi khác thì nhấp chuột vào dòng Change Location

Tại đây hãy chọn nơi lưu dữ liệu, sau đó nhấp chuột vào nút Select Folder rồi nhấp tiếp chuột vào nút Next

Tại cửa sổ mới hiện ra:

Chọn Sync all files and folders in OneDrive để đồng bộ toàn bộ dữ liệu trên OneDrive về.

Hoặc có thể chỉ chọn những thư mục và tập tin cần lưu về máy tính.

Hay có thể bỏ chọn tất cả và chỉ quản lý nữa dữ liệu mới trên máy và sau đó nhấn nút Next

Cửa số tiếp theo là phần hướng dẫn nhanh cách thao tác thêm dữ liệu, chia sẻ dữ liệu và cài đặt OneDrive lên thiết bị di động.

Như vậy, chúng ta đã cài đặt và kết nối thành công tài khoản OneDrive với chương trình OneDrive trên máy tính cá nhân. Chúng ta nhấn nút Open my OneDrive folder để mở thư mục lưu dữ liệu lên và sử dụng.