Hướng dẫn cài đặt PHP Selector trên VestaCP

Nguyễn Thành Luân 28/05/2020 72 lượt xem

 

Để cài đặt php-selector sử dụng nhiều phiên bản PHP cho VestaCP. bạn cần đăng nhập vào server với quyền root

Thực hiện lệnh sau:

# yum install git

# cd /tmp/

# git clone https://github.com/Skamasle/sk-php-selector.git

# cd sk-php-selector

# chmod +x sk-php-selector2.sh

# bash sk-php-selector2.sh php55 php56 php70 php71 php72

Quá trình cài đặt diễn ra

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn đăng nhập vào VestaCP, chọn WEB

tại phần Web Template HTTPD chọn phiên bản php cần sử dụng

Sau khi điều chỉnh thông số bạn chọn save để lưu cấu hình và kiểm tra lại. Chúc bạn thành công.


Bài viết liên quan