Hướng dẫn cài đặt SSL cho mail trên MDaemon server

Nguyễn Thành Luân 2 phút đọc

Để cài đặt thành công SSL trên MDaemon mail server, bạn cần có các thông tin sau:

Các file cài đặt SSL : Certificate (file .pem), CA (Chain_RootCA_Bundle.crt) và Private Key (file .key).

Xuất file PFX

MDaemon mail server chỉ hỗ trợ SSL định dạng PKCS#12/PFX. Do đó bạn cần Export certificate sang dạng PKCS#12/PFX bằng công cụ tại đây

Ở mục ” Chuyển đổi từ” chọn PEM (1) > ở mục “Sang định dạng” chọn PKCS#12/PFX (2) > Tải các file cài đặt SSL (3) > Nhập mật khẩu file PFX nếu cần (4) > Click vào Chuyển đổi để hoàn tất xuất file PFX.

Import PFX

Sau tải SSL dưới dạng PKCS#12/PFX chúng ta sẽ được 1 file dưới dạng *.pfx. Copy file này vào thư mục C:MdaemonCertificate và thực hiện các bước bên dưới để tiến hành cài đặt SSL

  • Mở MMC Console, chọn File -> Add/Remove Snap-in
  • Chọn Certificates, click Add, chọn Computer Account và click vào Next
  • Tiếp theo chọn Local computer. Click vào Finish
  • Để tiến hành import SSL, trong phần Certificate (Local Computer) chọn Personal -> chuột phải -> All Task -> Import
  • Tìm đến file *.pfx trong thư mục C:MdaemonCertificatecertificate.pfx để tiến hành import SSL. Tại bước này chúng ta cần nhập mật khẩu để tiến hành import SSL.

Cấu hình SSL trong MDaemon

Sau khi đã import thành công SSL chúng ta cần kích hoạt để sử dụng trong Mdaemon. Từ màn hình quản trị MDaemon chọn Security ->Chuyển xuống phần SSL & TSL -> chọn MDaemon và thiết lập như trong hình, sau đó nhấn nút Save để cập nhật chứng thư số cho MDaemon. Nhấn Restart servers để MDaemon reload lại thông số.

Như vậy chúng ta đã hoàn tất các bước cài đặt SSL lên MDaemon mail server. Chúc các bạn thành công.