Hướng dẫn cài đặt SSL Let’s Encrypt cho trang quản trị VestaCP

Nguyễn Thị Mỹ Hảo 1 phút đọc

Để cài đặt chứng chỉ SSL trên VestaCP, bạn thực hiện như sau:

Đầu tiên, bạn đăng nhập vào trang quản trị VestaCP bằng user có website cần cài đặt chứng chỉ SSL bởi đường dẫn: https://IP-của-bạn:8083

Tiếp theo, bạn nhấp chọn vào mục WEB, chọn tên miền website cần cài đặt và nhấp chon Edit

Trong giao diện thiết lập cấu hình, bạn check vào tùy chọn SSL Support > bạn tick vào ô Let’s Encrypt Support > SAVE

Chúc bạn thành công!