Hướng dẫn cài đặt SSL trên cPanel

Hector Hoang 1 phút đọc

Đầu tiên, cần đăng nhập vào cPanel theo thông tin quản trị Cloud Hosting mà Mắt Bão đã cung cấp.

Tiếp theo, bạn nhấp chọn vào mục SSL/TLS trong trình đơn SECURITY

Trong giao diện chính SSL/TLS, bạn nhấp chọn vào mục Manage SSL sites

Trong giao diện Manage SSL Hosts, bạn chọn tên miền cần cài đặt chứng chỉ SSL

Ngay phía bên dưới, bạn copy và dán chính xác nội dung file CRT, Private Key và CA lần lượt vào 3 ô trống Certificate: (CRT), Private Key (KEY), Certificate Authority Bundle (CABUNDLE) tương ứng.

Cuối cùng bạn nhấp chọn Install Certificate để hệ thống khởi động tiến trình cài đặt chứng chỉ SSL.

Chúc bạn thành công!