Hướng dẫn cài đặt SSL Let’s Encrypt trên server Windows sử dụng IIS 8 và IIS 10

Nguyễn Thành Luân 0 phút đọc

Tải phần mềm letsencrypt-win-simple tại link:

https://github.com/Lone-Coder/letsencrypt-win-simple/releases

Sau đó, thao tác như sau:

1/ Thêm website vào IIS.

2/ Thêm Binding ( www và none www )

3/ Phân quyền Full Control cho thư mục gốc chứa website.

4/ Sau đó mở cửa sổ CMD.
5/ Truy cập vào đường dẫn chứa thư mục vừa tải ở trên ( đã giải nén )

6/ Chạy command letsencrypt.exe và thao tác theo từng bước như hình: