Hướng dẫn cài đặt SSL Let’s Encrypt trên server Windows sử dụng IIS 8 và IIS 10

Đánh giá bài viết

Tải phần mềm letsencrypt-win-simple tại link:

 

https://github.com/Lone-Coder/letsencrypt-win-simple/releases

 

Sau đó, thao tác như sau:

1/ Thêm website vào IIS.

 

 

2/ Thêm Binding ( www và none www )

 

3/ Phân quyền Full Control cho thư mục gốc chứa website.

 

 

4/ Sau đó mở cửa sổ CMD.
5/ Truy cập vào đường dẫn chứa thư mục vừa tải ở trên ( đã giải nén )

 

6/ Chạy command letsencrypt.exe và thao tác theo từng bước như hình: