Hướng dẫn cài đặt SSL trên VestaCP

Hector Hoang 1 phút đọc

Để cài đặt chứng chỉ SSL trên VestaCP, bạn thực hiện như sau:

Đầu tiên, bạn đăng nhập vào trang quản trị VestaCP bằng user có website cần cài đặt chứng chỉ SSL bởi đường dẫn: https://IP-của-bạn:8083

Tiếp theo, bạn nhấp chọn vào mục WEB, chọn tên miền website cần cài đặt và nhấp chon Edit

Trong giao diện thiết lập cấu hình, bạn check vào tùy chọn SSL Support, sau đó copy và dán chính xác nội dung file CRT, Private Key và CA lần lượt vào 3 ô trống SSL Certificate / Generate CSRSSL KeySSL Certificate Authority / Intermediate tương ứng.

Cuối cùng bạn nhấp chọn Save để lưu lại các thiết lập.

Quá trình cài đặt SSL thành công. Sau ít phút bạn có thể kiểm tra lại thông tin chứng chỉ SSL tại trang:

https://managed.matbao.com/tool/ssl/sslchecker/

Chúc bạn thành công!