Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số (Token)

Cài đặt chữ ký số

Để cài đặt chữ ký số, trước tiên, bạn phải chắc chắn rằng USB token đã được cắm vào máy tính của bạn.

Bước 1: Sau khi đăng nhập Hệ thống hóa đơn, tại phần Danh mục bạn nhấn chọn Chữ ký token. Thực hiện cài đặt:

  • Cài đặt phần mềm ký số.
  • Cài đặt extension.
  • Cài đặt chương trình đọc PDF. Lưu ý: nếu trên máy tính của bạn đã sẵn có chương trình đọc PDF thì không cần cài chương trình này nữa.

Bước 2: Sau khi hoàn tất ở bước 1, bạn nhấn chọn Tải lại như hình sau:

Khi đó danh sách Token hiện ra, bạn click vào Button Lưu cấu hình:

Hướng dẫn sử dụng chữ ký số

Tại Danh sách quản lý hóa đơn, bạn click chọn hóa đơn cần phát hành và nhấn chọn Phát hành hóa đơn:

Nhập mã PIN chữ ký số và Đăng nhập.

Như vậy là hoàn tất. Chúc bạn thành công.

Xem thêm: