Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số (Token)

Những lưu ý quan trọng trước khi cài chữ ký token

– Bạn cần tắt hết tất cả các ứng dụng đang chạy, chỉ mở duy nhất một trình duyệt Chrome.
– Kiểm tra chữ ký token còn hạn sử dụng hay không.
– Cấu hình cho phép cài đặt: Chrome verion 80, máy windows. có quyền truy cập Registry Editor.

Đầu tiên bạn cần truy cập vào trang https://id.matbao.net. Hướng dẫn truy cập, bạn có thể tham khảo trực tiếp tại đây

Bước 1: Bạn truy cập vào trang Quản lý Hóa đơn tại Mắt Bão thông qua đường dẫn: YOURCOMPANY.hoadon.online, bạn chọn Danh mục, chọn Chữ ký token

Màn hình sẽ hiển thị giao diện để cài chữ ký token như hình bên dưới

Đ cài đt ch token, bạn cm ch token cài đt vào máy, tt hết các trình duyt đang m thc hin theo các c như hình phía trên

 • Bước 1: Cài đặt phần mềm ký số: download phần mềm tại đây. (bạn click vào chữ tại đây trong trang quản lý), nhấn More info

 Nhấn chọn Run anyway

Nhấn install

Sau khi cài đặt xong, bạn nhấn Fishish

 • Bước 2: Cài đặt extension: download extension tại đây. (bạn click vào chữ tại đây trong trang quản lý) sẽ hiển thị như hình bên dưới, bạn nhấn vào Thêm vào Chrome 

  Chọn Thêm tiện ích


  Sau khi cài đặt xong bạn sẽ thấy như hình bên dưới

 • Bước 3: Cài đặt chương trình đọc PDF: download phần mềm tại đây. (bạn click vào chữ tại đây trong trang quản lý) để cài đặt. Thao tác như hình bên dưới.
  Cài đặt xong bạn nhấn Finish
  Tiếp theo

  Download Java version 7 tại đây.
  Download Java version 8 (32 bit) tại đây.
  Download Java version 8 (64 bit) tại đây.
  Tùy theo cu hình máy tính ngưi dùng s la chn ti java 7, 8 (32 bit) hoc 8 (64 bit) 

  Bạn nhấn Install để cài đặt


  Sau khi cài đặt xong bạn sẽ thấy thông báo như bên dưới

Sau khi thc hin xong 3 c trên, bạn s chn Tải lại

Cho đến khi hin ra dòng ch s mà bạn đã đăng ký, thực hiện xong bạn sẽ nhấn Lưu cấu hình

Bước 8: Sử dụng chữ ký số để phát hành Hóa đơn.

Tại Danh sách quản lý hóa đơn, bạn click chọn hóa đơn cần phát hành và nhấn chọn Phát hành hóa đơn:

Nhập mã PIN chữ ký số và Đăng nhập.

Như vậy là đã cài đặt chữ ký token hoàn tất.