Hướng dẫn chỉnh sửa website thông báo của Mắt Bão

Trần Nguyễn Liên Hương 2 phút đọc

Xin lưu ý:

– Không thể thay đổi giao diện (Theme) của các mẫu website thông báo có sẵn

– Cần cấu hình/ trỏ tên miền về IP là 13.67.69.121 để webiste thông báo hoạt động

Đầu tên, bạn đăng nhập trang id.matbao.net với tài khoản MBxxxxx

Tiếp theo, bạn vào mục Dịch vụ khác > chọn Quản lý Dịch vụ khác > click vào dịch vụ Website thông báo mà bạn cần chỉnh sửa > chọn Sửa giao diện

Chỉnh sửa chữ :

Bạn cần double click vào chữ cần chỉnh sửa để thao tác > click vào Lưu giao diện để hoàn tất

  • Xin lưu ý: Chỉ hỗ trợ cho những giao diện Website thông báo có hỗ trợ Logo
  • Thực hiện như sau: Bạn cần double click vào chổ Logo > click Drop files here or click to upload để tải hình ảnh Logo > Click trực tiếp hình ảnh Logo đã được tải lên > click vào Lưu giao diện để hoàn tất
chèn Logo 1
chèn Logo 2
chèn Logo 3

Chỉnh sửa Countdown:

Bạn cần xóa Countdown hiện đang có > Click vào biểu tượng > chọn Countdown và kéo thả vào vị trí bạn mong muốn > click vào biểu tượng và nhập thời gian theo cú pháp tháng/ ngày/năm (mm/dd/yyyy) > click vào Lưu giao diện để hoàn tất

Cần click trực tiếp vào biểu tưởng bạn muốn chèn link > click vào biểu tượng > ở mục Href nhập link cần chèn vào > click vào Lưu giao diện để hoàn tất

chèn Link 1
chèn Link 2

(*) Trong trường hợp, bạn cần hỗ trợ thêm, phiền bạn có thể liên hệ đến 19001830 hoặc gửi yêu cầu để được tiếp tục hỗ trợ.

Chúc bạn thành công!!