Hướng dẫn cài đặt WordPress

install-WordPress-1

2. Tạo database

Sau khi hoàn thành việc upload dữ liệu, để WordPress hoạt động đòi hỏi phải có cơ sở dữ liệu nhất định vì vậy chúng ta phải tạo database / user database.

install-WordPress-2

3. Tiến hành cài đặt WordPress trên host với dabatase vừa tạo

Mở file wp-config-sample.php điền vào các thông tin của database vừa tạo ở trên.

install-WordPress-4

Sau khi sửa nội dung đổi tên file thành wp-config.php

install-WordPress-5

4. Cài đặt WordPress lên host

Trên trình duyệt web ta truy cập vào thư mục /wp-admin/install.php

Ví dụ : matbao.net/wp-admin/install.php

install-WordPress-6

Ta tiến hành khai báo thông tin để cài đặt WordPress>>>Click Cài đặt WordPress

  • Site Title : Tiêu đề của Site
  • Username : user đăng nhập vào hệ thống
  • Password : Mật khẩu cho user >>>LOGIN.

install-WordPress-8

Chúc các bạn thành công
Tagged: