Hướng dẫn cài đặt địa chỉ mail vào phần mềm eM Client – Email 4B v2

Phan Minh Ngà 2 phút đọc

Đối với những người phải sử dụng email hằng ngày và thường xuyên, thì việc quản lý email là một phần không thể bỏ qua.

Vì vậy, nhân viên văn phòng, doanh nghiệp và kể cả sinh viên,… đã tìm đến những ứng dụng mail có thể mang đến cho họ nhiều tiện ích hơn. Gói dịch vụ Email 4b v2 hiện tại đang hỗ trợ cài đặt lên tất cả các ứng dụng , phần mềm Email phổ biến nhất như Outlook, Thunder Bird ,…v…v….

Sau đây là bài viết hướng dẫn cài đặt địa chỉ mail mới để gởi nhận trên phần mềm eM Client.

Sau khi tải phần mềm eM Client hoàn tất, bạn có thể bắt đầu cài đặt địa chỉ mail như sau:

Bước 1: Tùy chọn giao diện Email của bạn

Bước 2: Chọn vào Skip Import

Bước 3: Điền địa chỉ mail muốn sử dụng và chọn Next

Bước 4: Điền mật khẩu của địa chỉ mail đang cài đặt và chọn Next

Bước 5: Một bản thông tin sẽ hiện ra , bạn có thể điều chỉnh tên hiển thị trên eM client và tên đại diện khi gửi mail đi

Bước 6: Chọn vào mục như hình bên dưới

Bước 7: Chọn vào mục Finish để hoàn tất cấu hình , bạn có thể thay đổi ảnh đại diện của địa chỉ mail tại mục Account Avatar

Bước 8: Sau khi cài đặt hoàn tất thì địa chỉ mail của bạn sẽ được hiển thị như sau:

Video hướng dẫn cài đặt:

Chúc bạn thao tác thành công!