Hướng dẫn cài đặt địa chỉ Email vào ứng dụng Gmail trên Android – Email4B v2

Trương Trọng Hiếu 1 phút đọc

Sau đây là bài viết hướng dẫn cài đặt địa chỉ Email4B v2 vào ứng dụng Gmail của Google.

Bước 1: Mở ứng dụng Gmail

Bước 2: Chọn Thêm tài khoản

Bước 3: Chọn Khác

Bước 4: Điền địa chỉ email, sau đó chọn Thiết lập thủ công

Bước 5: Chọn POP3 hoặc IMAP

Bước 6: Ở đây bạn sẽ điền mật khẩu của email

Bước 7: Ở đây ta nhập máy chủ thư đến là sv48dXXX.emailserver.vnv

Bước 8: Ở đây bạn điền máy chủ thư đi là sv48dXXX.emailserver.vn

Bước 9: Chọn Next

Bước 10: Ở đây bạn sẽ đặt tên hiển thị cho địa chỉ mail sau đó bấm next

Cài Pop3 thông số sẽ tương tự như IMAP

Lưu ý: Khi bạn cài mail với giao thức POP3 thì sẽ chỉ sử dụng trên 1 thiết bị, đồng bộ 1 thư mục inbox xuống và sẽ lưu dữ liệu mail về trên máy tính của bạn, khi cài lại windows hoặc outlook bạn có thể lưu file này sang ổ đĩa khác để lưu trữ.

Sau đây là video hướng dẫn cài mail vào Gmail trên điện thoại android.

Chúc bạn thực hiện cài đặt thành công!