Hướng dẫn cài đặt địa chỉ Email vào ứng dụng Gmail – Email4B v2

Trương Trọng Hiếu 05/10/2020 162 lượt xem

 

Sau đây là bài viết hướng dẫn cài đặt địa chỉ Email4B v2 vào ứng dụng Gmail của Google.

Bước 1: Mở ứng dụng Gmail

Bước 2: Chọn SKIP

Bước 3: Chọn Add an email address

Bước 4: Chọn Exchange and Office 365

Bước 5: Điền địa chỉ email, sau đó chọn Next

Bước 6: Điền mật khẩu địa chỉ email, sau đó chọn Next

Bước 7: Các thông tin giữ nguyên, chỉ thay đổi thông số Server: mail.tenmien.com (tenmien.com: là tên miền bạn đang sử dụng dịch vụ Email4B v2).

Bước 8: Chọn Done để hoàn tất


Bài viết liên quan