Hướng dẫn cài email vào ứng dụng Mail trên điện thoại iOS – Email Pro v3

Trần Thế Vinh 2 phút đọc

Hướng dẫn cài email vào ứng dụng Mail điện thoại Iphone – Email Pro v3

Sau đây là bài viết huống dẫn cài đặt địa chỉ Email Pro v3 vào ứng dụng Mail trên thiết bị Iphone (sử dụng hệ điều hành iOS) để bạn có thể kiểm tra email 1 cách nhanh chóng.

Bước 1: Bạn vào Settings

Bước 2: Bạn chọn Tài khoản và Mật Khẩu (Passwords & Accounts)

Bước 3: Bạn chọn Thêm tài khoản (Add Account) 

Bước 4: Bạn chọn Khác (Other)

Bước 5: Bạn chọn Thêm tài khoản mail (Add Mail Account)

Bước 6: Bạn điền thông tin thiết lập cấu hình như sau: 

Tên (Name): tên hiển thị

Email: (Địa chỉ email)

Mật khẩu (Password): (mật khẩu)

Mô tả Description: mô tả

Chọn Tiếp (Next) để tiếp tục.

Bước 7: Chọn IMAP điền thông thông tin thiết lập như sau:

MÁY CHỦ THƯ ĐẾN (INCOMING MAIL SERVER)

Hostname: proXX.emailserver.vn (XX là số, sẽ được cung cấp sau khi kích hoạt dịch vụ Email Pro v3)

Username: (Địa chỉ email)

Password: (mật khẩu)

MÁY CHỦ THƯ ĐI (OUTGOING MAIL SERVER)

Hostname: proXX.emailserver.vn (XX là số, sẽ được cung cấp sau khi kích hoạt dịch vụ Email Pro v3)

Username: (Địa chỉ email)

Password: (mật khẩu)

Bước 8: Chọn Lưu (Save) để hoàn tất.

Bây giờ bạn có thể mở ứng dụng Mail để kiểm tra Email Pro v3 đã được cài đặt hoàn tất.

Video hướng dẫn cài Mail vào app mặc định của điện thoại iphone như sau :

Chúc các bạn cài đặt thành công và có trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ Email Pro v3 tại Mắt Bão.