Hướng dẫn cài email vào Outlook trên điện thoại Android – Email Pro v3

Trần Thế Vinh 2 phút đọc

Sau đây là bài viết huống dẫn cài đặt địa chỉ Email Pro v3 vào ứng dụng Outlook trên điện thoại hoặc máy tính bảng sử dụng hệ điều Android để bạn có thể kiểm tra email 1 cách nhanh chóng.

Bước 1: Bạn mở ứng dụng Outlook và chọn GET STARTED

Bước 2: Bạn điền địa chỉ email cần cài đặt dưới dòng Enter your work or personal email address. Sau đó chọn Continue.

Bước 3: Chọn dấu chấm hỏi như hình

Bước 4: Chọn Change account provider

Bước 5: Bạn chọn IMAP 

Bước 6: Bạn phải mở ADVANCED SETTINGS (nhìn xuống dưới cùng của giao diện điện thoại). Sau đó thiết lập các thông tin như sau:

Display Name: Tên hiển thị

Description: Mô tả

IMAP Incoming Mail Server

IMAP Host Name: proXX.emailserver.vn (XX là số, sẽ được cung cấp sau khi kích hoạt dịch vụ Email Pro v3)

IMAP User: (Địa chỉ email)

IMAP Password: (mật khẩu)

SMTP Outgoing Mail Server

SMTP Host Name: proXX.emailserver.vn (XX là số, sẽ được cung cấp sau khi kích hoạt dịch vụ Email Pro v3)

SMTP User: (Địa chỉ email)

SMTP Password: (mật khẩu)

Sau đó bạn chọn dấu tick góc phải phía trên để sang bước tiếp theo.

Bước 7: Bạn chọn Skip 2 lần.

Giao diện khi cài đặt hoàn tất địa chỉ Email Pro v3 vào phần mềm Outlook trên điện thoại Android.

Video hướng dẫn cài Mail vào ứng dụng Outlook của điện thoại Android như sau :

Chúc các bạn cài đặt thành công và có trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ Email Pro v3 tại Mắt Bão.