Hướng dẫn cài email vào thiết bị di động – Email Pro v3

Hướng dẫn cho người dùng hệ điều hành iOS (Iphone hoặc Ipad)

Bước 1: Bạn vào Settings

Bước 2: Bạn chọn Tài khoản và Mật Khẩu (Passwords & Accounts)

Bước 3: Bạn chọn Thêm tài khoản (Add Account) 

Bước 4: Bạn chọn Khác (Other)

Bước 5: Bạn chọn Thêm tài khoản mail (Add Mail Account)

Bước 6: Bạn điền thông tin thiết lập cấu hình như sau: 

Tên (Name): tên hiển thị

Email: (Địa chỉ email)

Mật khẩu (Password): (mật khẩu)

Mô tả Description: mô tả

Chọn Tiếp (Next) để tiếp tục.

Bước 8: Chọn IMAP và điền thông thông tin thiết lập như sau:

MÁY CHỦ THƯ ĐẾN (INCOMING MAIL SERVER)

Hostname: svXXdXX.emailserver.vn

Username: (Địa chỉ email)

Password: (mật khẩu)

(XX là số, sẽ được cung cấp sau khi kích hoạt dịch vụ Email4B v3)

MÁY CHỦ THƯ ĐI (OUTGOING MAIL SERVER)

Hostname: svXXdXX.emailserver.vn

Username: (Địa chỉ email)

Password: (mật khẩu)

(XX là số, sẽ được cung cấp sau khi kích hoạt dịch vụ Email4B v3)

Bước 9: Chọn Lưu (Save) để hoàn tất.

Chúc các bạn cài đặt thành công và có trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ Email4B v3 tại Mắt Bão.


28/05/2020


Thông tin tác giả


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.