Hướng dẫn cài email vào thiết bị di động – Email Pro v3

Trương Trọng Hiếu 30/09/2020 207 lượt xem

 

Hướng dẫn cho người dùng hệ điều hành iOS (Iphone hoặc Ipad)

Bước 1: Bạn vào Settings

Bước 2: Bạn chọn Tài khoản và Mật Khẩu (Passwords & Accounts)

Bước 3: Bạn chọn Thêm tài khoản (Add Account) 

Bước 4: Bạn chọn Khác (Other)

Bước 5: Bạn chọn Thêm tài khoản mail (Add Mail Account)

Bước 6: Bạn điền thông tin thiết lập cấu hình như sau: 

Tên (Name): tên hiển thị

Email: (Địa chỉ email)

Mật khẩu (Password): (mật khẩu)

Mô tả Description: mô tả

Chọn Tiếp (Next) để tiếp tục.

Bước 8: Chọn IMAP và điền thông thông tin thiết lập như sau:

MÁY CHỦ THƯ ĐẾN (INCOMING MAIL SERVER)

Hostname: svXXdXX.emailserver.vn

Username: (Địa chỉ email)

Password: (mật khẩu)

(XX là số, sẽ được cung cấp sau khi kích hoạt dịch vụ Email4B v3)

MÁY CHỦ THƯ ĐI (OUTGOING MAIL SERVER)

Hostname: svXXdXX.emailserver.vn

Username: (Địa chỉ email)

Password: (mật khẩu)

(XX là số, sẽ được cung cấp sau khi kích hoạt dịch vụ Email4B v3)

Bước 9: Chọn Lưu (Save) để hoàn tất.

Chúc các bạn cài đặt thành công và có trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ Email4B v3 tại Mắt Bão.


Bài viết liên quan