Hướng dẫn cài email vào ứng dụng Outlook trên điện thoại Android – Email4B v2

Trần Hoàng Điệp 2 phút đọc

Sau đây là bài viết hướng dẫn cài đặt địa chỉ Email4B v2 vào ứng dụng Outlook trên điện thoại hoặc máy tính bảng sử dụng hệ điều Android để bạn có thể kiểm tra email 1 cách nhanh chóng.

Bước 1: Bạn mở ứng dụng Outlook và chọn THÊM TÀI KHOẢN

Tiếp theo bạn chọn “BỎ QUA TÀI KHOẢN NÀY”

Bước 2: Bạn điền địa chỉ email cần cài đặt dưới dòng “Nhập địa chỉ email cá nhân hoặc cơ quan của bạn”. Sau khi hoàn tất Bạn vui lòng chọn “THIẾT LẬP TÀI KHOẢN THEO CÁCH THỦ CÔNG “

Bước 3: Bạn vui lòng chọn IMAP

Bước 4: Bạn phải mở “CÀI ĐẶT NÂNG CAO” (nhìn xuống dưới cùng của giao diện điện thoại). Sau đó thực hiện cách lập email vào ứng dụng outlook theo các thông tin như sau:

Display Name: Tên hiển thị

Description: Mô tả

Máy chủ thư đến IMAP

Tên máy chủ Imap: svXXdXX.emailserver.vn (XX là số, sẽ được cung cấp sau khi kích hoạt dịch vụ Email4B v2)

Cổng IMAP 993 or POP 995

Tên người dùng IMAP: (Địa chỉ email)

Mật khẩu IMAP : (mật khẩu địa chỉ email)

Máy chủ SMTP

Tên máy chủ SMTP: svXXdXX.emailserver.vn (XX là số, sẽ được cung cấp sau khi kích hoạt dịch vụ Email4B v2)

Cổng : 465

Tên người dùng IMAP: (Địa chỉ email)

Mật khẩu IMAP : (mật khẩu địa chỉ email)

Bước 5: Bạn chọn “CÓ LẼ ĐỂ SAU” để vào giao diện trực tiếp của Outlook Hoặc có thể chọn “THÊM” để tiếp tục thêm 1 tài khoản mới

Giao diện khi cài đặt hoàn tất địa chỉ Email4B v2 vào phần mềm Outlook trên điện thoại Android.

Chúc các bạn cài đặt thành công và có trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ Email4B v2 tại Mắt Bão.