Hướng dẫn cấu hình chữ ký mail icewarp

Để cấu hình chữ ký mail các bạn vào các bạn nên vào New –> Document sau đó upload hình ảnh chữ ký lên và lưu lại

Sau đó vào Option -> Mail -> Signature để cấu hình

Tiếp theo

Click chọn hình ảnh đã lưu sẵn trong Document –> chọn vào hình ảnh đã được lưu trước đó –> click OK –> OK

Bắt đầu soạn mail thôi

 

Tagged:

Leave A Comment?