Hướng dẫn cấu hình chữ ký mail trên Thunderbird

Nguyễn Thành Luân 2 phút đọc

Để cấu hình chữ ký mail trên Thunderbird bạn vui lòng thao tác theo các bước sau:

– Bước 1: Đăng nhập vào Thunderbird và vào Write –> Message như hình dưới

– Bước 2: Chúng ta thực hiện chèn logo vào chữ ký bằng cách Inset >>> Image.

Để cho việc gửi thư cho thuận tiện và không gặp khó khăn khi gửi thư đi thì chúng ta nên chọn ảnh, logo có dung lượng nhẹ nếu tải từ máy tính, ngoài ra các bạn cũng có thể sử dụng đường link(URL) truy xuất ảnh từ trang Website cung cấp ảnh.

Bước 3:
Tiếp theo click chọn Choose File để chọn ảnh từ máy tính hoặc đặt URL hình ảnh từ website vào ô Image Location. Sau đó đặt tên hiển thị cho hình để dễ nhận biết >>> ok
Tiếp theo chọn hình ảnh đã lưu trên máy như hình sau

Bước 4: Như vậy là Thunderbird đã thực hiện chèn hình ảnh của bạn vào trong khung soạn thảo, bước tiếp theo là bạn sẽ nhập đầy đủ thông tin chữ ký cá nhân ví dụ

Họ và tên
Chức vụ
Số diện thoại
….

Bước 5: Vào Insert –> HTML –> copy toàn bộ các dòng code HTML

Bước 6: Vào Tool –> Account Setting –> paste toàn bộ code HTML lúc nảy vào Signature text và click vào Use HTML –> ok

Như vậy là đã xong cấu hình cữ ký mail trên Thunderbird.