Hướng dẫn cấu hình DNS tên miền về Landing Page

Trần Nguyễn Liên Hương 22/03/2021 462 lượt xem

 

Sau khi bạn đã hoàn thành thiết kế Lading Page, bạn cần cấu hình DNS tên miền của mình để chạy website chính thức.

Điều kiện tiên quyết là tên miền của bạn phải sử dụng các cặp Nameserver của Mắt Bão thì các cấu hình DNS mới có hiệu lực.

Lưu ý: Nếu bạn đăng ký tên miền ở nơi khác, vui lòng kiểm tra tên miền để biết NameServer đang ở đâu. Nếu NameServer không phải ở Mắt Bão thì bạn có thể đổi NameServer về Mắt Bão hoặc truy cập vào trang quản lý NameServer của tên miền của bạn để cấu hình về các giá trị bên dưới.

Các bước cấu hình DNS tên miền về Lading page như sau:

Bước 1: Để thực hiện cấu hình DNS cho tên miền, đầu tiên bạn phải đăng nhập vào trang ID Portal (đường dẫn: https://id.matbao.net)

Bước 2: Bạn click vào Tab “Tên miền” ngay phía trên Menu. Tại bảng danh sách tên miền, bạn click vào chi tiết của một tên miền mà bạn cần thực hiện cấu hình DNS.

Bước 3: Từ bên trái màn hình bạn click vào mục “Quản lý DNS” để bắt đầu cấu hình DNS cho tên miền của bạn.

Đối với quy định cấu hình tại Landing Page hỗ trợ 3 dạng như sau:

Sử dụng tên miền chính

Nếu bạn muốn sử dụng tên miền chính, vui lòng cấu hình theo các giá trị sau:

 • Tạo bản ghi Cname:
  • Host: www
  • Loại: CNAME
  • Giá trị: dns.ladipage.com.
 • Tạo bản ghi A: (Giá trị là 13.229.38.226 hoặc IP mà Landing Page cung cấp cho bạn)
  • Host: @
  • Loại: A
  • Giá trị: 13.229.38.226
 • Hiện tại nhằm hỗ trợ bạn cấu hình tên miền về Landing Page một cách nhanh chóng, trong mục Quản lý DNS nâng cao bạn click vào mục Chọn mẫu có sẵn và chọn Trỏ về ladipage để tự động cấu hình , thao tác thực hiện như hình bên dưới

Sử dụng tên miền phụ (subdomain)

Nếu bạn muốn sử dụng tên miền phụ, vui lòng cấu hình theo các giá trị sau:

Giả sử tên miền chính của bạn là matbao.com, thì tên miền phụ của bạn sẽ có dạng sanpham.matbao.com. Bạn tạo tên miền phụ và cấu hình như sau:

 • Host: sanpham
 • Loại: CNAME
 • Giá trị: dns.ladipage.com.

Sử dụng thư mục con

Nếu bạn muốn sử dụng thư mục con, vui lòng cấu hình theo các giá trị sau:

 • Giả sử tên miền chính của bạn là matbao.com, thư mục con có dạng matbao.com/khuyenmai: sau khi cấu hình tên miền chính về Landing Page, bạn chỉ cần xuất bản Landing Page điền tên miền là: www.matbao.com/khuyenmai
 • Giả sử tên miền chính của bạn là matbao.com , tên miền phụ là sanpham.matbao.com, thư mục con có dạng sanpham.matbao.com/khuyenmai, sau khi cấu hình tên miền phụ về Landing Page bạn chỉ cần xuất bản Landing Page điền tên miền là: sanpham.matbao.com/khuyenmai

Điền tên miền vừa cấu hình vào phần “Tên miền của bạn

Lưu ý:

 • Tên miền chính: thêm www trước tên miền, ví dụ: www.matbao.com
 • Tên miền phụ: không cần thêm www trước tên miền phụ, ví dụ: sanpham.matbao.com
Hướng dẫn cấu hình DNS cho subfolder

Xem thêm:


Bài viết liên quan