Hướng dẫn cấu hình DNS tên miền về Landing Page

Hướng dẫn cấu hình DNS tên miền về Landing Page
5 (100%) 3 phiếu

Sau khi bạn đã hoàn thành thiết kế Lading Page, bạn cần cấu hình DNS tên miền của mình để chạy website chính thức.

Các bước cấu hình DNS tên miền về Lading page như sau:

Đăng nhập trang quản trị

Bước 1 : Truy cập trang quản trị tên miền tại Mắt Bão theo link : https://id.matbao.net/users/login/ (với tài khoản đăng nhập được cung cấp bắt đầu là MBxxxxxxx)

Bước 2 : Tìm mục Quản lý DNS tên miền:

Tại trang chủ trang id.matbao.net, Qúy khách vui lòng chọn mục Tên miền cột bên trái, click chọn tên miền cần cấu hình, chọn mục Quản lý DNS bên phải để vào giao diện cấu hình.

Xem thêm: DNS là gì?

Đối với quy định cấu hình tại Landing Page hỗ trợ 3 dạng như sau:

Sử dụng tên miền chính

Nếu bạn muốn sử dụng tên miền chính, vui lòng cấu hình theo các giá trị sau:

 +Tạo bản ghi Cname:

Host : www
Loại: CNAME
Giá trị: dns.ladipage.vn

cấu hình dns

Host : @
Loại: A
Giá trị: 13.229.38.226 hoặc IP mà Landing Page cung cấp cho bạn

cấu hình dns

Sử dụng tên miền phụ

Nếu bạn muốn sử dụng tên miền phụ, vui lòng cấu hình theo các giá trị sau:

Giả sử tên miền chính của bạn là matbao.com, thì tên miền phụ của bạn sẽ có dạng sanpham.matbao.com. Bạn tạo tên miền phụ và cấu hình như sau:

Host : sanpham

Loại: CNAME

Giá trị: dns.ladipage.vn.

cấu hình dns

Sử dụng thư mục con

Nếu bạn muốn sử dụng thư mục con, vui lòng cấu hình theo các giá trị sau:

+  Giả sử tên miền chính của bạn là matbao.com, thư mục con có dạng matbao.com/khuyenmai: sau khi cấu hình tên miền chính về Landing Page, bạn chỉ cần xuất bản Landing Page điền tên miền là: www.tenmienchinh.com/khuyenmai

+ Giả sử tên miền chính của bạn là matbao.com , tên miền phụ là sanpham.matbao.com, thư mục con có dạng sanpham.matbao.com/khuyenmai, sau khi cấu hình tên miền phụ về Landing Page bạn chỉ cần xuất bản Landing Page điền tên miền là: sanpham.matbao.com/khuyenmai

Bước 3: Sau khi đã cấu hình DNS cho tên miền ở bước 2 xong, bạn quay lại phần chỉnh sửa Landing Page vừa tạo trên Landing Page Builder và bấm “Xuất Bản

Điền tên miền vừa cấu hình vào phần “Tên miền của bạn
Lưu ý:

Tên miền chính: thêm www trước tên miền, ví dụ: www.matbao.com
Tên miền phụ: không cần thêm www trước tên miền phụ, ví dụ: sanpham.matbao.com

Xem thêm: