Hướng dẫn cấu hình ( map ) tên miền riêng vào Google Sites mới

Bạn đã biết cách cấu hình tên miền của mình vào google site mới chưa?

Bạn hãy thực hiện theo các bước hướng dẫn sau để cấu hình tên miền vào Google Site mới một cách dễ dàng:

Ví dụ: Mắt Bão có tên miền matbao.wiki cần cấu hình vào Google Site mới

Bước 1: Bạn cần xác thực tên miền để sử dụng các dịch vụ Google Apps (Tại đây)

Bước 2: Bạn cần thêm địa chỉ web (tên miền) vào Google Site

  • Đầu tiên, truy cập vào Google Site của bạn (Tại đây), Click vào website bạn cần cấu hình tên miền.
  • Sau đó, bạn click vào (More) và chọn Custom URLs .

  • Tiếp đó, bạn nhập tên miền cần cấu hình. Lưu ý, bạn cần nhập www.tên-miền-của-bạn
  • Sau cùng, bạn click vào Assign để hoàn tất.

Bước 3: Bạn cần đăng nhập vào quản trị DNS của tên miền của bạn để thêm giá trị record CName như sau:

  • Host: www
  • Giá trị: ghs.googlehosted.com.
  • TTL: 3600

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo hướng dẫn của Google Site (Tại đây)

Chúc bạn thành công!!!