Hướng dẫn cấu hình Name Server cho tên miền trên id.matbao.net

Trần Nguyễn Liên Hương 3 phút đọc

Để thực hiện đổi Name Server cho tên miền đăng ký tại Mắt Bão, bạn vui lòng thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn cần đăng nhập trang id.matbao.net

Bước 2: Vào mục Tên miền (1), chọn Quản lý tên miền (2), chọn tên miền (3) bạn cần thao tác và nhấp vào Name Server (4)

Bước 3: Bạn có thể chọn lựa giữa việc sử dụng Name SWerver mặc định và tùy chỉnh theo nhu cầu của mình

 • Trường hợp bạn mua tên miền tại Mắt Bão sẽ sử dụng Name Server mặc định:
  • NameServer mặc định là: ns1.matbao.com – ns2.matbao.com hoặc ns1.matbao.vn – ns2.matbao.vn, tại bước này bạn không cần thao tác.
  • Lưu ý: Khi bạn cần đổi Name Server mặc định tại Mắt Bão, vui lòng thực hiện như sau: Click vào mục “Sử dụng Name Server mặc định” , sau đó ấn vào “Lưu thay đổi” để hoàn tất thao tác
Sử dụng Name Server mặc định
 • Trường hợp bạn sử dụng Name Server ở nơi khác:
  • Thực hiện: Click vào mục “Sử dụng Name Server tùy chỉnh” (1) > Nhập Name Server muốn sử dụng (2) > sau đó ấn vào “Lưu thay đổi” (3) để hoàn tất thao tác
Sử dụng Name Server túy chỉnh

Lưu ý:

 • Khi thay đổi Name Server có thể phải chờ chậm nhất 24 giờ nữa mới có hiệu lực hoàn toàn
   trên internet. Vì phải chờ cho các máy chủ DNS của các nhà cung cấp internet (như Viettel, FPT, VNPT, …) cập nhật những thông số mới thay đổi này.
 • Sau khi bạn thay đổi về Name Server mới thì các giá trị (bản ghi) cũ sẽ không còn hiệu lực (nghĩa là nếu trước đó Quý khách đã trỏ tên miền để sử dụng website/mail/… thì cần sao lưu lại và cung cấp những bản ghi đó để kỹ thuật Mắt Bão cấu hình lại giúp Quý khách)

(*) Trong trường hợp, bạn cần hỗ trợ thêm, phiền bạn vui lòng liên hệ đến 19001830 để được hỗ trợ.

Chúc bạn thành công !!!