Hướng dẫn cấu hình Nhận và Gởi Email trên Thunderbird

Hector Hoang 2 phút đọc

Một địa chỉ email có hai phần. Phần tên hộp thư đứng đằng trước ký tự a móc (@) và phần tên miền.
Ví dụ: matbao@wikimatbao..xyz, trong trường hợp này wiki là tên hộp thư và tên miền là: matbao.xyz .

Nếu người quản trị mạng nơi bạn sử dụng không cung cấp thông tin máy chủ, thì dưới đây là thông tin mặc định được khởi tạo cho một dịch vụ đăng ký tại Mắt Bão:

Địa chỉ máy chủ nhận và gởi email: đơn giản chỉ là mail.tên miền hoặc proXX.emailserver.vn

Địa chỉ vào website WebMail: http://mail.tên miền

Địa chỉ Email cũng là Username để bạn đăng nhập (cụ thể trong ví dụ bên dưới chúng tôi sử dụng địa chỉ user@domain.com để tiện cho bạn hình dung)

Nếu bạn đang truy cập ứng dụng Thunderbird lần đầu tiên

B1: Chọn Account Action -> Chọn Add Mail Account

B2: Nhập thông tin tài khoản mail cần cài

Tài khoản và mật khẩu -> Continue

B3: Nhập thông tin cài đặt email

Protocol: IMAP

hostname: proXX.emailserver.vn (Lưu ý: proXX.emailserver.vn bạn có thể copy tại trang webmail của mình )

Port: 993

connection: SSL

authencation: Normail password

Khi bạn đã nhập xong thông tin -> Done

B4: Bạn hoàn tất việc cài đặt

Sau đây là video hướng dẫn cơ bản

Chúc bạn thành công!