Hướng dẫn cấu hình Outlook với tính năng Autodiscover

ĐTính Nguyễn 28/05/2020 96 lượt xem

 

Có nhiều loại tài khoản email khác nhau bạn có thể thêm vào Outlook, bao gồm các tài khoản Office 365, Gmail, Yahoo, iCloud và Exchange.

Các bước này giống nhau dù bạn đang thêm tài khoản email đầu tiên hay tài khoản email bổ sung vào Outlook.

1. Chọn File > Add Account

2. Giao diện bạn nhìn thấy tiếp theo, nhập địa chỉ email của bạn, rồi bấm vào Connect.

3. Tại giao diện kết tiếp, bạn nhập vào mật khẩu của địa chỉ email, sau đó bấm Connect và chờ trong giây lát.

4. Tại giao diện cuối cùng có dòng chữ Account successfully added, bạn chọ Done để hoàn tất cài đặt email vào Outlook.

Nếu bạn cần hướng dẫn cho việc thêm tài khoản email bằng cài đặt nâng cao, xem thêm các mục:

Cấu hình Nhận và Gởi Email (Outlook 2007)

Hướng dẫn cấu hình gửi/nhận mail trên Outlook 2010

Cấu hình Nhận và Gởi Email (Outlook 2013)

Cấu hình Mail Outlook 2016


Bài viết liên quan