Hướng dẫn cấu hình sử dụng mail trên thiết bị iPhone

Trần Thế Vinh 2 phút đọc

Bài viết này, Mắt Bão xin hướng dẫn bạn cách cấu hình và sử dụng tài khoản Email trên thiết bị iPhone. Chúng ta bắt đầu thao tác như hướng dẫn nhé :

Bước 1 : Vào mục Settings.

Bước 2 : Tiếp tục vào mục Passwords & Accounts.

Bước 3 : Click chọn mục Add Account

Bước 4 : Chọn Other

Bước 5 : Chọn tiếp Add Mail Account 

Bước 6 : Nhập thông tin địa chỉ Email và Password mà bạn muốn cấu hình và bấm Next 

Bước 7 : Nhập các thông tin cần cấu hình sau đó bấm Next

  • Host Name : thường sẽ sử dụng đường dẫn mail.domain.ltd ( tên miền bạn sử dụng cho dịch vụ mail ) hoặc sử dụng theo đường dẫn của máy chủ mail. Tuy nhiên, ở đây Mắt Bão khuyến nghị bạn nên sử dụng đường dẫn server để tăng tính bảo mật trong xuyên suốt quá trình gửi nhận mail. ví dụ : sv48d80.emailserver.vn
  • User Name : bạn phải nhập đầy đủ địa chỉ Email ( nếu bạn chỉ nhập phần user đầu của địa chỉ Email thì sẽ báo lỗi sai tài khoản )

Như vậy, bạn đã cấu hình thành công tài khoản Email vào trên thiết bị điện thoại iPhone.

Chúc bạn thao tác thành công và có những trải nghiệm tuyệt vời trong quá trình sử dụng.