Hướng dẫn cấu hình tài khoản Email4B vào ứng dụng Outlook trên IPhone thông qua giao thức ActiveSync (Exchange)

Trần Thế Vinh 28/05/2020 146 lượt xem

 

Đối với dịch vụ Email4B, tài khoản email  thể cấu hình vào ứng dụng Outlook trên IPhone theo giao thức ActiveSync để  thể đồng bộ hóa dữ liệu email, lịchdanh bạ,…như trên WebMail. 

Bước 1: Mở ứng dụng Outlook có trên thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS

Bước 2: Điền địa chỉ email và chọn Add Account

Bước 3: Chọn Exchange

Bước 4: Bật Use Advanced Settings và điền thông tin

  • Email Address: Địa chỉ email
  • Password: Mật khẩu
  • Description: Mô tả
  • Server: mail.domain.ltd (domain.ltd = tên miền của bạn) hoặc svXXdXX.emailserver.vn (Thông số XX sẽ được cung cấp sau khi đăng ký dịch vụ Email4B)

Bước 5: Chọn Maybe Later > Skip để kết thúc tiến trình cài đặt.

– Giao diện ứng dụng sau khi cài đặt.


Bài viết liên quan