Hướng dẫn cấu hình tài khoản mail vào giao diện gmail trên Android

Nguyễn Thành Luân 27/05/2020 277 lượt xem

 

Hướng dẫn add tài khoản mail vào giao diện gmail trên điện thoại Android
Nếu bạn muốn kiểm tra mail trên di động và muốn add vào giao diện gmail để quản lý, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Truy cập vào giao diện gmail, add account.

Bước 2: Chọn other.

Bước 3: Add tài khoản email của bạn và bấm Next/Tiếp tục

Bước 4:Chọn giao thức lưu mail:thông thường sẽ chọn IMAP để tránh đầy dung lượng trên điện thoại.

Tiếp tục điền password user (địa chỉ email) và Next/Tiếp tục

Bước 5:Điền thông tin các trường Incoming mailserver

– Username: địa chỉ email bạn đang sử dụng (ví dụ info@matbao.com).
– Password: vui lòng nhập pass user mail.
– Server: mail.tenmien (tên miền mail của bạn. Ví dụ tên miền là matbao thì server là mail.matbao.com).

Bước 6: Điền thông tin các trường Outgoing/SMTP mailserver

– Username: địa chỉ email bạn đang sử dụng (ví dụ info@matbao.com).
– Password: vui lòng nhập pass user mail.
– SMTP Server: mail.tenmien (tên miền mail của bạn. Ví dụ tên miền là matbao thì server là mail.matbao.com).

Bước 7: bạn có thể chọn check mail sau bao nhiêu lâu tùy nhu cầu sử dụng

Bước 8: Trên giao diện gmail, bạn có thể chọn tài khoản hiển thị để kiểm tra thông tin.


Bài viết liên quan