Hướng dẫn cấu hình tên miền để tạo đường dẫn truy cập Hệ thống hoá đơn điện tử

Trong quá trình thực hiện kích hoạt dịch vụ Hoá đơn điện tử, tại Form nhập thông tin trước khi kích hoạt có một field nhập rất quan trọng mà bạn cần lưu ý. Đó là nhập tên miền.

Thực ra, mục đích của việc nhập tên miền này là để hệ thống tạo ra một đường dẫn theo tiêu chí riêng của bạn (ví dụ: http://hoadon.tenmiencongtycuaban.com). Sau đây là cách thức thực hiện:

1. Nếu bạn (hoặc Cơ quan của bạn) đã có tên miền

Rất đơn giản, chỉ cần bạn trỏ DNS với record A về giá trị: 112.78.3.29 là được.
Ví dụ bạn đang có tên miền là tenmiencuaban.com và khai báo tên miền này khi kích hoạt dịch vụ Hoá đơn điện tử, bạn cấu hình DNS như sau:


Lưu ý: Nếu bạn không muốn khai báo tên miền chính như hướng dẫn trên, mà muốn khai báo là 1 subdomain. Ví dụ: hddt.tenmiencuaban.com, bạn cấu hình DNS cũng theo cách tương tự như bảng trên, chỉ cần thay thế @ thành hddt:


Khi đó, đường dẫn truy cập Hệ thống hoá đơn điện tử của bạn sẽ là: http://tenmiencuaban.com hoặc http://hddt.tenmiencuaban.com

2. Nếu bạn (hoặc Cơ quan của bạn) chưa có tên miền

Bạn sẽ khai báo tên miền là MBXXXX.hoadon.online (với MBxxxxx chính là mã khách hàng mà bạn đang dùng đăng nhập vào trang ID.MATBAO.NET)
Khi đó, đường dẫn truy cập Hệ thống hoá đơn điện tử của bạn sẽ là: http://mbxxxxx.hoadon.online

Lưu ý: Mặc dù bạn đã nhập tên miền, nhưng để truy cập được đúng đường dẫn đó để vào Hệ thống hoá đơn điện tử, bạn cần phải cấu hình tên miền (trỏ DNS).

  • Nếu tên miền bạn đăng ký tại Mắt Bão, bạn có thể gửi yêu cầu Hỗ trợ để bộ phận kỹ thuật Mắt Bão giúp bạn thực hiện, hoặc bạn có thể cấu hình trực tiếp trên trang id.matbao.net.
  • Nếu tên miền bạn đăng ký ở nhà cung cấp khác, bạn có thể liên hệ đơn vị đang quản lý tên miền trỏ giúp về tên miền (hoặc subdomain mà bạn đã khai báo khi kích hoạt dịch vụ) về địa chỉ IP là 112.78.3.29 (thực hiện theo cách 1 nêu trên).

Tham khảo thêm:

Chúc bạn thành công!